Nu zie ik een meisje tijdens een VN-klimaattop onze wereldleiders berispen. ,,Ik zou op school moeten zijn. Jullie hebben mijn dromen en kindertijd gestolen met lege woorden. Toch komen jullie naar jonge mensen voor hoop. Hoe durven jullie?"

Haar emotionele woorden deed veel stof opwaaien. Het klimaatprobleem is hot. Gletsjers smelten sneller, het zeewaterpeil stijgt sneller. Fabrieken, vliegtuigen, auto's en intensieve veehouderij veroorzaken een desastreuze ontwikkeling. Ontkenning van opwarming van de aarde en buitensporige uitstoot van stikstof en fijnstof is naïef. Jammer dat deze minuscule stofjes niet zichtbaar ..