Afbeelding
Foto: Henny Jansen/BDU

Ede: Open Monumentendag 2011

Achtergrond

Het Comité dat deze activiteiten in Ede coördineert, is al geruime tijd bezig het thema van dit jaar 'Nieuw gebruik - Oud gebouw' gestalte te geven. De nieuwe voorzitter Aart Homoet is trots op het programma en vooral blij met de positieve medewerking van de eigenaren/beheerders van zeven opvallende monumenten die door de werkgroep Monumenten van de Vereniging Oud Ede geselecteerd zijn.

EDE - In het hele land wordt zaterdag 10 september voor de 25e keer de Open Monumentendag gehouden. Monumenteneigenaren stellen hun gebouwen open voor belangstellenden en meestal gaat dat gepaard met extra activiteiten.

Het thema van de dag is uiterst actueel. Steeds meer oude gebouwen komen om verschillende redenen leeg te staan. Treffende voorbeelden zijn de Gereformeerde Noorderkerk en de vele gebouwen op het kazerneterrein. Dat afbreken en vervangen door nieuwbouw niet altijd de beste oplossing is, hebben veel Edenaren zich na de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw inmiddels gerealiseerd.

Maar behouden betekent ook zoeken naar een zinvolle bestemming. Gelukkig zijn er voldoende voorbeelden voorhanden om te bewijzen dat dit mogelijk is. Veel monumentale herenhuizen aan de Stationsweg zijn omgetoverd tot moderne kantoren, oude postkantoren worden horecagelegenheden, of kledingzaak. Bij de grootscheepse ontwikkeling van de kazerneterreinen is de factor 'historisch erfgoed' dominant aanwezig. Over hergebruik en inpassing van de militaire gebouwen zal nog uitvoerig vergaderd worden, oplossingen liggen niet altijd voor het oprapen. Maar het besef dat zorgvuldig omgaan met wat er staat, begint terrein te winnen, een éénmaal afgebroken gebouw krijg je nooit meer terug.

Vrijdag 9 september houdt het Comité voor de tweede keer de Open Monumenten Klassendag. Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs bezoeken gedurende een klein uur een monument. Het bezoek wordt voorafgegaan door een les in de klas. In deze les wordt een dvd getoond waarop wordt stil gestaan bij het begrip monument en het type monument dat zal worden bezocht. Tijdens dit bezoek ontdekken de leerlingen aan de hand van de Monumentenkijker de bijzonderheden van het gebouw. Geschiedenis is meer dan jaartallenrijtjes.

Deskundige rondleiders

Dit jaar doen 11 basisscholen mee, verdeeld over 25 groepen. In het Jachthuis St. Hubertus, de Elias Beeckmankazerne, de Oude Kerk in Ede, de Concordiamolen, de Oude Kerk in Bennekom en het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom zijn deskundige rondleiders aanwezig om de leerlingen de nodige informatie te geven.

Vanaf zaterdag is het ook weer mogelijk op de appèlplaats van de Elias Beeckmankazerne De Leeuw te bezichtigen. Weliswaar een replica, maar volgens kenners niet van echt te onderscheiden. Het Ministerie van Defensie schenkt deze replica, het origineel is meeverhuisd naar Amersfoort, als herinnering aan de Verbindingsdienst aan de Gemeente Ede. De burgemeester zal haar op vrijdagmiddag in ontvangst nemen en dit historische moment koppelen aan de officiële opening van de Open Monumentendag.

Op de monumentendag is in Ede een route uitgezet die begint bij het Historisch Museum op het Museumplein. Hier ontvangen deelnemers een boekje met daarin een korte geschiedenis van de zeven monumenten en de manier waarop ze 'hergebruikt' worden. Naast min of meer bekende gebouwen als het Museum, Buitenzorg en Huis Kernhem, wordt aandacht besteed aan het Concordiacomplex (prachtig nieuwe kantoorgebouwen), de Noorderkerk (een hopelijk nieuw religieus-cultureel centrum met op deze dag onder meer een prachtig samengesteld muziekprogramma), het Marnix College en de plannen op de kazerneterreinen (onder meer een tentoonstelling op de Elias Beeckman).

Ook in Bennekom valt op deze dag het nodige te beleven. De Historische Vereniging Oud Bennekom heeft een fietstocht uitgezet waarin onder meer het Kijk- en Luistermuseum (startpunt), de Oude Kerk en Havesteyn zijn opgenomen.

u Nadere informatie en een uitgebreid programma in Ede Stad van 7 september.

Foto 1:

Het Concordiacomplex in Ede, een van de voorbeelden van 'Nieuw gebruik - Oud gebouw'.

Foto 2:

Het voormalige Marnix College in het hart van het Edese Centrum

Foto 3:

Station Ede-Centrum

Foto 4:

Huis Kernhem

Foto 5:

Buitenzorg aan de Amsterdamseweg

advertentie