‘Zielen worden in beweging gezet’

Achtergrond

Vorige week zondag deed Loes van Laar haar intrede bij de NPB in Ede, nadat ze in haar functie was ingezegend door ds. Ivo de Jong uit Lunteren. Het was voor het eerst dat ze als pastor aan een gemeente verbonden werd. Van Laar is werkzaam geweest in de psychiatrie en werkte daarnaast in het onderwijs, toen ze weer aan de studie wilde.

EDE - De vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB in Ede heeft een nieuwe voorganger, Loes van Laar. Zij volgt Harm Knoop op, die acht jaar lang de inspirator was van de groep mensen die zondags het witte kerkje aan de Ericalaan bezoekt. Van Laar groeide protestants op, maar dacht dat ze ,,alles van vroeger’’ kwijt was. In de vrijzinnigheid voelde ze weer de rijkdom van het geloof. ,,Vooral omdat ik er zelf mee aan het werk moest.’’ Bram Wisse

Vrijzinnigen

,,Via via had ik begrepen dat theologie studeren bij de vrijzinnigen erg leuk was. Ik wilde het vooral gaan doen voor mijn eigen ontwikkeling. Maar toen ik bezig was, heb ik op een gegeven moment toch gesolliciteerd als geestelijk verzorger in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Ik werd aangenomen en maakte een bijzondere tijd mee. Toen ik mijn theologiestudie afrondde, heb ik er toch ook nog maar een diploma bijgehaald, waarmee ik voorganger kon worden.’’

Verademing

Over haar theologiestudie zegt ze: ,,Alles kwam bij mij, met mijn protestantse ondergrond, als een verademing binnen. Ik dacht dat ik alles van vroeger kwijt was, maar dat bleek niet zo te zijn. Het werd rijker, vooral omdat ik er zelf mee aan het werk moest.’’

Waarom ze er vervolgens voor koos ook nog voorganger te worden? ,,Dat was geen ambitie of een logisch vervolg. Wel een keuze voor een manier om met mensen en hun levensbeschouwing bezig te mogen zijn. In vieringen, lezingen, gesprekken en verhalen. Ik deed dat al op een mbo-opleiding waar ik werk als docent in het welzijnswerk, maar nu dus ook als voorganger.’’

Fijne club

Van Laar komt in een geloofsgemeenschap die in Ede inmiddels honderd jaar bestaat, maar minder leden telt dan in vroegere tijden. Haar intrededienst was een uitzondering. Toen was de Ericakerk tot aan de nok toe vol. Wil de nieuwe voorganger de gemeente tot nieuwe bloei brengen? ,,Ik wil samen met de fijne club mensen die we nu hebben, vorm geven aan de vrijzinnigheid in Ede, een gemeente waar als ik goed geteld heb 42 verschillende geloofgenootschappen zijn. Wat ik wil, betekent: de vrijzinnigheid meer gezicht geven en een afwisselend aanbod samenstellen voor de zondagen en door de week, waarin iedereen iets tegen kan komen wat inspireert en wat aanzet tot nadenken, handelen en ontwikkelen.’’

Geen dogma’s

Hoe belangrijk is een vrijzinnige geloofsgemeenschap in deze tijd? Van Laar: ,,Zo’n gemeenschap is nodig omdat mensen op zoek zijn en blijven naar de bron van hun bestaan. Wat je ziet, is dat niet iedereen de antwoorden meer zomaar voor lief neemt en zich per definitie (nog) thuis voelt in de traditionele kerken. Een geloofsgemeenschap als de NPB is geen kerk en kent geen dogma’s, maar is zich wel bewust van een zin van het bestaan en een verantwoordelijkheid naar de wereld en elkaar toe. Dat kan voor mensen die niet willen stil staan maar bewogen willen worden, heel interessant zijn. Ook lastig. Je zult moeten willen nadenken en niet moeten willen wachten op een pasklaar antwoord op al je levensvragen.’’

Kerkverlaters

Tot nu toe hebben gelovigen die de gevestigde kerken teleurgesteld verlieten, de weg naar de NPB niet massaal gevonden. Wat zou volgens Van Laar de NPB kerkverlaters kunnen bieden? ,,We hebben een heleboel te bieden’’, zegt de nieuwe voorganger. ,,Kijk maar naar het programma van de afgelopen jaren. Dat hangt van boeiende zaken aan elkaar. Het is alleen de kunst om die grote schare attent op ons en nieuwsgierig te maken, zodat ze een keer komen snuffelen aan vrijzinnigheid. We hebben niet de intentie om zieltjes te winnen, dat past niet bij vrijzinnigen. Wat je wel ziet, is dat zielen in beweging worden gezet. Door zielen die zelf bewogen zijn.’’

De NPB staat niet voor één bepaalde manier van omgaan met geloofswaarheden, en dat werd door een van de sprekers tijdens de intrededienst van Loes van Laar ook benadrukt. Van Laar bevestigt dit beeld.

,,Wat daarover in de viering is gezegd, klopt. Binnen de NPB kun je links en rechts en in het midden mensen tegen komen. Het fijne is dat mensen hun ego niet zo voorop stellen en dus niet hun gelijk willen halen qua geloofszaken. Juist die verscheidenheid maakt dat mensen van elkaar willen horen en leren en samen op weg willen gaan.’’

Onuitroeibaar

,,Ik denk dat het mooie van de vrijzinnigheid is, dat mensen er zich door verbonden voelen, ondanks hun verschillen in achtergrond en levensbeschouwing. Wat dan het gene is dat bindt? Ik denk zaken als verwondering over het bestaan, mededogen met alles wat leeft, een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft. En dat alles dan niet vanuit het niets, maar vanuit een Bron die ons samen bindt en samen brengt en van waaruit we elk ons eigen stroompje vormen.’’

advertentie
advertentie