Kerkdiensten EdeStad.nl week 9/10

Activiteiten

EDE - Kerkdiensten EdeStad.nl week 9/10:

Hervormd

Oude kerk, Grotestraat 58: 10.00 u: ds. Arkeraats. W. 18.30 u: ds. J. E. de Groot.

Nieuwe kerk. Verl. Maanderweg 33. 09.30 u. ds. A. Romeijn. 17.00 u. ds. K. van Meijeren.

Sionkerk: Proosdijerveldweg 70: 09.30 u. ds. J. de Jong. 17.00 u: ds. J. A. de Koeijer. Bethelkerk Tooroplaan 133: 09.30 u. ds. F. Wijnhorst. 17.00 u. ds. J. A. Brussaard.

De Ark: Heyendaal 10: 09.30 u. ds. C. H. Bax. 17.00 u. ds. A. van Zoest.

Emmaus.Laan der Veren. Naties 94: 09.00 u. ds. D. Schinkelshoek.17.00 u.ds. Z. de Graaf.

Bethanie. Platteellaan: 09.45 u. ds. K. van Meijeren. .

Hersteld. Herv. Gem: Zuiderkerk . Zandlaan. 16. 10.00 u. en 18.30 u. Geen opgave.

Samen op weg kerken

Tabor. Prinsesselaan 8: 10.00 u. Geen opgave.

Open Hof: Hoflaan. 2: 10.00 u. Geen opgave.

Hartenberg: Apeldoornseweg 60. 10.00 u: ds. Geen opgave en 14.30 u Zangviering.

Kerkelijk centrum Emmaus. 10.30 u. Geen opgave.

Gereformeerd

Beatrixkerk. Beatrixlaan 54. 10.00 u: ds. K .Santing.

Geref. kerk.Vrijgemaakt- Zuid en Noord; Ontmoetingskerk. Zuilenstein.1. 09.00 u. en 11.00 u. ds. J, M, van Leeuwen, en 16.30u. en 18.30 u. ds. H, van Hemmen.

NGK Proosdijkerk Veenderweg 193. 10.00 u. ds. Sinia. P.G. en 17.00 u. ds. Vos.

NGK. Bovenbuurtweg 1.10.00 u ds. Ds. A. W .Vos.

Chr.Ger.Kerk.Verl.Maanderweg 146: 9.30 u. en 15.30 u. en 18 30 u. ds Buijs. PDJ.

Geref.Gemeente. Petrakerk Lunterseweg 25. 09.30 u. en16.00 u. Geen info

Oud Geref Gem in Ned: Noord.Spoorstraat 19 09.30 u. en 18.30 u. Dienst.

Oud Geref. Gem Schaapsweg 75. 10.00 en 18.30 u. Ds. J. Goudriaan.

GKN. Stakenberg 94. 10.00 u. geen info en 16.30 u. Geen opgave.

Rooms-katholiek

t. Antoniuskerk. Stationsweg : 10.30 u: pater. H. ten Have.

St Barbara. 1 mrt. 16.30u. Dhr. W. Kastelein.

Overige

Ev. Lutherse Kerk: Beukenlaan 12. 10.30 u. ds. K. van der Horst.

Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB: Ericalaan 1. 10.30 u. A. van der Meijden.

De Schuilplaats: Otterloseweg 18. 10.30 u: Dienst.

Ev.Gem. Jonah.Bettekamp 99.10.00 u. Dienst.

Nieuw-Apost.Kerk. Regentesseplein 1. 10.00 u. Dienst. en woe. 20.00 u.

Christengemeente: Laan der Verenigde Naties 88. t Riet. 10.00 u. J. M. Brouwer..

Basisgemeenschap Exodus: Pr. Bernhardlaan. 30. Marnix College.10.00 u. Geen opgave

Sabbatvierende Z.D.A. Gem. Maanderweg 27: zaterdag 10.00 u. Bijbelstudie en 11.00 uur predikatie. Hr. J. Brink.

Philadelfia Gem. Beukenlaan 12. Geen opgave ontvangen.

Evangeliegemeente De Deur. Landbouwlaan 2 B. 11.00 u en 18.00 u en woensdag.19.30 u. Diensten.

Het Apostolisch Genootschap. Hakselseweg 39. 09.30 u. Dienst.

Christen.Gem. Adelaarsnest. Kerkweg 61.10.30 u. Geen opgave ontvangen.

Gelderhorst, Willy Brandtlaan 40. 10.30 u: W. Pantjes.

Ziekenhuis Gelderse Vallei. Willy Brandtlaan 10. kerkzaalC2 ( 2e etage) 10.00 u: ds. G. F. Dekker.

Rafael. Gemeenschap. Pr. Bernhardlaan. Aula Marnix college 10.00 u. Dienst.

Baptisten gem. Op Doortocht. Otterloseweg 18. 15.30 u. Dienst

Baptisten gem Siloam. Oude Kerkweg 100. Aula CHS.10.00 u. ds. Horjus. Y.

Leger des Heils. Bovenbuurtweg 11. De Akker.10.00 u: Dienst.

Lunteren

Maranathakerk Hertenlaan 09.30 u. ds. J. Hansum en 19.00 u. ds. Hansum. J.

Bethelkerk. Herv. Gem. in Hersteld Verband ::08.30 u. en 10.30 u. Ds. J.A. Kloosterman.

en 16.30 u. En 19.00 u. ds. Post.

Herv.Gem. Oude kerk. Dorpsstraat. 09.30 u. ds. Nap en 18.30 u. ds. M. Goudriaan.

Geref.Kerk. Oranjestraat. 10.00 u. en 19.00 u ds. W.J.W. Scheltens.

Geloofsgemeenschap NPB. Dr. Kimmijzerlaan: 10.30 u. L. van Laar.

St. Antonius. Abt. Kerkhoflaan. 17. 10.30 u. Viering.

Otterlo

Herv.Gem.09.30. u. ds. P.B. Verspuij. 19.00 u ds. Mulder. J.

Wekerom

Herv. Kerk. Edeseweg 77. 10.00 u. ds. Burggraaf. en 17.00 u. ds. P.J. den Admirant.

Harskamp

Herv.Gem.10.00 u. en 18.30 u. ds. J. Belder.

Hersteld Herv. Gem: Harderwijkerweg 1. 10.00 u. en 19.00 u. Geen info

Geref.Kerk.Beatrixlaan 2. 10.00 u. Geen info.

Ederveen

Herv.Gem.Hoofdweg 189 09.30 u. ds. J. van DijkJ Prins 18.30 u. ds. A. L. Zwet.

Hersteld Herv.Gem. Dorpshuis: 09.30 u. ds. G. K. Terreehorst. 18.45u ds. M .van Reenen.

Bennekom

Herv.Gem. Oude Kerk: Dorpsstr 45. 09.30 u. ds. W. Smit. en .18.30u ds. A. M. Verbaan. v.d. Heuvel.

Ichthuskerk: Korenlaan 20. 9.30u. ds. Hoek. en 18.30u ds. J. van Dijk.

Geref.kerk. Brinkstraat: 09.30 u. en 10.30u. ds. Meijer. en 18.30 u. J. C. Minnema.

R.K. Maria.Virg.Regina:Heelsumseweg 1. 10.30 u:Viering.

V.E G. Margrietlaan 30. 09.30 u. Geen info.

Christ.Geref. Sionskerk. Beatrixlaan 4, 09.30 u en. 18.30 u. ds. G. van Roekel.

Zevende dags Adventisten.Kerkhoflaan 34: Kerkheem. Zaterdag: 10.30 u. Geen info.

Opella, gebouw Walraven. (Beringhemzaal).Oostbreukelerweg 1. 10.30 u. J.G. Schuitemaker.

Genootschap der Vrienden.(Quakers). Commandeursweg 44-Commanderij.Elke 2e en 4e zondag van de maand)10.30 u: Dienst.

N.P.B.Emmalaan.1-Ontmoetingskerk.10.30 u: Viering

Opgaven van kerkdiensten dienen uiterlijk negen dagen voor het verschijnen van de papieren editie bij de redactie bekend te zijn.

advertentie