Afbeelding
De Gelderhorst

Edes woonzorgcentrum Gelderhorst hard geraakt door corona

Corona Coronavirus

EDE Het Edese woonzorgcentrum de Gelderhorst heeft sinds maandag 21 december hulp van Defensie bij de bestrijding van het coronavirus. Monte Gardenier, woordvoerder bij het centrum voor oudere doven, bevestigt dat vier militairen aan het werk zijn om alles intern zo soepel mogelijk in goede banen te leiden. Dat is hard nodig nu de druk op het personeel toeneemt. 

Elyse van den Brink

Sinds de eerste coronagolf dit voorjaar lukte het de Gelderhorst om met alle voorzorgsmaatregelen het virus buiten de deur te houden. Tot drie weken geleden, toen het virus uitbrak in het verpleeghuis, één van de vijf gebouwen van het centrum. 

In de afgelopen weken zijn veertien bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Bovendien zijn er van de in totaal zeventig bewoners nog maar tien die het virus niet onder de leden hebben gehad, bevestigt Gardenier. ,,Alle bewoners zijn door de GGD getest. Dat hebben we voor de zekerheid gedaan, omdat sommige zieke bewoners geen klachten hadden.”

Ook het personeel wordt hard geraakt. Van de tweehonderd medewerkers die de Gelderhorst telt, is ongeveer een derde de afgelopen weken ziek geworden.

ERVARING Alhoewel het overige personeel zoveel mogelijk bijspringt door vrije dagen in te leveren en extra diensten te draaien, loopt de druk hoog op, volgens Gardenier. De extra handen van Defensie zijn daarom erg welkom. ,,De militairen hebben ervaring met infectieziekten en zijn afgelopen voorjaar ook al ingezet bij Ziekenhuis Gelderse Vallei en andere verzorgingshuizen in het westen van het land.”

Van de vier militairen die de komende tijd meelopen in de Gelderhorst, zijn er drie verantwoordelijk voor een soepel verloop van de interne communicatie, zoals het geven van instructie. Ook zien zij erop toe dat de extra voorzorgsmaatregelen in het verzorgingshuis in acht worden genomen door zowel de vaste personeelsleden als de bewoners. Zo is het besmette deel van het verzorgingshuis afgescheiden van de rest en geldt er een strenge looprichting in het hele gebouw. Een vierde militair springt de komende tijd bij op verpleegkundig gebied, bijvoorbeeld bij het toedienen van medicatie.

DOORZICHTIGE MASKERS Naast de bewoners is ook veertig procent van het personeel doof. Omdat mondkapjes communicatie met hen bemoeilijken, is het zorghuis op advies van het RIVM en het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijna volledig overgestapt naar doorzichtige gezichtsmaskers, zogenaamde faceshields. Bij verpleegkundige handelingen worden nog wel mondkapjes gedragen. Dat is volgens Gardenier een passende oplossing. ,,Bewoners en medewerkers zijn dan in de meeste gevallen in staat om te liplezen. En voor de militairen, die geen gebarentaal spreken, zijn er gebarentolken beschikbaar.”

Gardenier kan niet zeggen hoe lang de hulp van Defensie nodig zal zijn. ,,Dat is lastig. Ik kan niet zeggen dat het al helpt, want de incubatietijd is volgens mij ook zeker tien dagen. En van andere verzorgingshuizen die te maken hebben gehad met corona hebben we begrepen dat het virus ook zomaar binnen een dag weg kan zijn”, zegt hij daarover.

,,Maar Defensie heeft wel aangegeven dat ze beschikbaar zijn zolang dat nodig is. En nu die mannen aan het werk zijn, merk ik wel dat dat rust geeft bij de bewoners. Je haalt toch veel ervaring binnen.”

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie