Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie. Freepik

Actiegroepen Ede, Veenendaal en Ederveen-De Klomp pleiten tegen de windturbineplannen van Gemeente Ede

2 mei 2023 om 14:16 Duurzaamheid

EDE Door meerdere externe factoren wordt de gemeente Ede al enige tijd belemmerd in het concretiseren van haar windturbineplannen. Nu de BoerBurgerBeweging als grote winnaar uit de provinciale verkiezingen is gekomen, vormt dit mogelijk een volgende belemmering. Samenwerkende actiegroepen uit Ede, Veenendaal en Ederveen-De Klomp maken zich zorgen om de gezondheid van de burgers. 

Externe belemmeringen voor de windturbineplannen van de Gemeente Ede spelen al langer een rol, zo heeft de provincie Gelderland een windturbineverbod aan de gemeente Ede opgelegd ter bescherming van de roofvogel de wespendief. Ook speelt het overvolle elektriciteitsnet een rol, waarvoor naar verwachting rond 2030 een oplossing komt.

COALITIEAKKOORD AFWACHTEN

Fractievoorzitter BBB Gelderland Rik Loeters pleit voor windturbines op een afstand van woningen van tien keer de tiphoogte. Als BBB Gelderland bij dit standpunt blijft in de onderhandelingen voor het coalitieakkoord én de provincie de regie heeft, betekent dit voor de gemeente Ede dat zij geen enkele windturbine kan plaatsen. Gerrit Bulten, woordvoerder van de samenwerkende actiegroepen Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen-De Klomp, zegt hierover: ,,Wij hopen natuurlijk dat BBB Gelderland woord houdt. De gezondheid van burgers is onze grootste zorg. Wij zeggen niet voor niets: geen windturbines dicht bij woningen. Het is vooralsnog afwachten wat het coalitieakkoord van de provincie gaat brengen.”

KRITIEK OP NOTITIE

Onder gedeputeerde Jan van der Meer van GroenLinks verscheen in februari de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER voor windbeleid en RES provincie Gelderland. Hierin wordt beschreven welke te verwachten effecten van windturbines onderzocht gaan worden en hoe. Harry in ’t Veld, voorzitter van de samenwerkende burgerinitiatieven heeft kritiek op de notitie: ,,Het onderzoek is onzes inziens onvolledig. Het wordt beperkt tot slechts enkele te verwachten effecten. Het zou álle milieu- en gezondheidsaspecten moeten behelzen.”  Ede Waait Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen-De Klomp hebben hun gezamenlijke zienswijzen op de notitie bij de provincie Gelderland ingediend.

STIKSTOFDEADLINE

,,De winst van BBB in alle provincies geeft een duidelijk signaal af aan de landelijke politiek. Kunnen de plannen voor industriële windturbines op land na dit teken wel doorgaan?”, vragen de lokale burgerinitiatieven zich af. ,,BBB houdt vast aan de stikstofdeadline van 2035, zoals is vastgelegd in de wet, in plaats van die van 2030, zoals vermeld staat in het coalitieakkoord van de regering. Dat is in potentie voor tegenstanders van nog te ontwikkelen windturbines bij woningen een gunstige ontwikkeling.”

ONDERZOEKSRAPPORT NOODZAAK WINDTURBINES

Gerrit Bulten zegt zijn uitspraken mede te baseren op het rapport ‘Nut en noodzaak extra wind op land in 2030 en 2050. Uiteenzetting mogelijke scenario’s en afweging’, dat onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft recentelijk publiceerde. ,,Daarin wordt geconcludeerd dat met de reeds vergunde windturbines, in combinatie met een tijdelijke aanvulling van geïmporteerde groene energie, nieuwe vergunningen voor windturbines op land per direct niet meer nodig zijn om de doelen van
2030 en 2050 te kunnen halen.”

,,Voorts geeft het rapport aan dat het ook mogelijk is de doelen te halen zonder de tijdelijke extra import, door de deadline van 2030 één jaar te verzetten, naar 2031. In beide scenario’s hoeven geen nieuwe windturbines op land vergund te worden. De reden hiervoor is dat in 2031 een omvangrijke extra opbrengst van vier gigawatt uit wind op zee verwacht wordt.” Het rapport van CE Delft kreeg bijval van Marjan Minnesma, directeur van klimaatorganisatie Urgenda. 

RAADSBESLUIT WINDTURBINES

Woordvoerder van de actiegroepen Gerrit Bulten vindt dat de gemeente Ede het raadsbesluit ten aanzien van windturbines zou moeten vernietigen nu bekend is dat nieuwe vergunningen voor windturbines niet nodig zijn. ,,Hetzelfde geldt voor de windturbines die zijn opgenomen in de RES 1.0 van Regio Foodvalley waarvan Ede één van de acht samenwerkende gemeenten is. Het is onverklaarbaar als men ondanks zoveel voortschrijdend inzicht de huidige plannen, met gezondheidsschade als gevolg, bewust doorzet.”

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie