Afbeelding
Pixabay

Achttien maal een maatregel tegen onwillige bijstandsontvangers

Economie

EDE In de gemeente Ede is vorig jaar achttien maal een maatregel opgelegd tegen onwillige bijstandsontvangers. In zeventien gevallen betrof het een eenmalige inhouding van 20 procent van de bijstandsnorm. In één geval was er sprake van een inhouding van 100 procent waarbij de inning over drie maanden is gespreid. 

Het aantal mensen in Ede met een bijstandsuitkering bedroeg eind vorig jaar 2131. Omgezet naar huishoudens gaat het om een aantal van 1814. Volgens een gemeentelijk beleidsadviseur zoekt de gemeente bij de handhaving en bij het opleggen van maatregelen ,,altijd naar een goede balans tussen rechtmatigheid, doelmatigheid en individueel maatwerk. Als blijkt dat afspraken rondom de bijstand niet worden nagekomen, dan wordt een inwoner altijd eerst uitgenodigd voor een gesprek. In de meeste gevallen leidt dit gesprek tot de gewenste gedragsverandering. In een aantal gevallen is later toch een maatregel nodig.”

De gemeente hoeft niet de zwaarste maatregel op te leggen aan een bijstandsontvanger. Zij mag weliswaar kiezen voor de zwaardere maatregel, maar dat hoeft niet. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep in een uitspraak op 1 maart dit jaar bepaald. Wie bijstand ontvangt heeft bepaalde verplichtingen. Door bijvoorbeeld mee te werken aan werkervarings- en scholingsactiviteiten die de gemeente aanbiedt en kunnen bijdragen aan het vinden van betaald werk. Als iemand niet voldoende meewerkt kunnen maatregelen worden opgelegd. 

In de in 2015 ingevoerde Participatiewet zijn een aantal standaard re-integratieverplichtingen opgenomen. De maatregelen variëren van één maand geen uitkering tot drie maanden geen uitkering. In de zaak waar de Centrale Raad van Beroep een uitspraak over deed ging het om een man die vele malen niet was verschenen op een eerste oproep om deel te namen aan een re-integratie traject. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

advertentie
advertentie