Tijdens de Airborne herdenking werkt Ede wel samen met Defensie.
Tijdens de Airborne herdenking werkt Ede wel samen met Defensie. Ted Walker Fotografie

Voorlopig geen Landmachtdagen in Ede

27 maart 2021 om 17:19 Evenementen

EDE Het ministerie van Defensie ziet Ede als een interessante partij om samen mee te werken. Maar de door Ede gewenste Landmachtdagen komen er voorlopig niet. 

Gerard van Wijk

,,Door een wisseling aan de top bij Defensie staat de huidige opzet van de Landmachtdagen ter discussie. Hierdoor is Defensie niet bereid toezeggingen te doen over het houden van de Landmachtdagen voor de periode ná 2020. Defensie gaat niet eerder dan begin 2022 een definitieve beslissing nemen of het concept Landmachtdagen nog blijft bestaan en zo ja, in welke vorm dan”, aldus het college aan de gemeenteraad.

Twee jaar geleden heeft de raad aan het college gevraagd om Defensie proactief uit te nodigen voor het organiseren van de Landmachtdagen in de gemeente Ede. Later bleek dat Defensie al vergaande afspraken had gemaakt met Assen en daar zouden de Landmachtdagen plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis is dat niet doorgegaan. 

Volgens het Edese college wordt, tot Defensie uitsluitsel geeft, samengewerkt bij de reguliere Airborne herdenking ,,en wordt gekeken hoe op andere wijze samenwerking mogelijk is.” Er wordt gedacht aan kleinere evenementen of bij activiteiten en communicatie rondom het innovatiecentrum. Het college gaat zich richten ,,op andere mogelijkheden ná 2021.”

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie