Kolonel (b.d.) Johan van Hoppe overhandigde het MOK aan de zoon van Hendrik van de Pol.
Kolonel (b.d.) Johan van Hoppe overhandigde het MOK aan de zoon van Hendrik van de Pol. Platform Militaire Historie Ede

Edenaar Hendrik van de Pol krijgt postuum Mobilisatie Oorlogskruis

Historie

EDE Het Mobilisatie Oorlogskruis is vrijdag postuum verleend aan korporaal Hendrik van de Pol uit Ede. Kolonel (b.d.) Johan van Hoppe, één van de schrijvers van het boek Verzwegen Oorlogsjaren, over Nederlandse militairen in krijgsgevangenschap, overhandigde na een korte historische inleiding het MOK aan de zoon van Hendrik van de Pol.

De plechtige uitreiking vond in aanwezigheid van familie plaats in het oorlogs- en garnizoensmuseum De Smederij in Ede. De gemeente werd vertegenwoordigd door wethouder Peter de Pater.

Voor de oorlog woonde de (gepensioneerde) adjudant Barend van de Pol aan het Bettekamperpad in Ede. Gedurende de mobilisatie en de meidagen van 1940 waren zijn beide zonen, Andries en Hendrik, onder de wapenen.

BIJZONDERE LINK Hendrik had een bijzondere functie. Hij was korporaal bij het Korps Motordienst, en chauffeur van de Nederlandse opperbevelhebber generaal Winkelman.
Na de capitulatie ging generaal Winkelman in krijgsgevangenschap. Korporaal van de Pol, die meer was dan alleen chauffeur, ging op vrijwillige basis met hem mee in Duitse gevangenschap. Gedurende de gehele oorlog heeft hij op dezelfde plaatsen als generaal Winkelman gevangen gezeten.

Het is een heel bijzondere link van de gemeente Ede met de landelijke gebeurtenissen in de meidagen van 1940. Het Platform Militaire Historie Ede ziet deze postume verlening van het Mobilisatie Oorlogskruis aan Edenaar Hendrik van de Pol dan ook ,,als een mooi eerbetoon aan onze militairen.”

Afbeelding
advertentie