Afbeelding
Sjoerd Hekking

Historicus doet oproep voor Klinkenbergkunst: ‘Wie weet meer over dit kunstwerk?’

29 juli 2021 om 13:13 Kunst

EDE Aan de Klinkenbergerweg en de Van Heutszlaan staan nog altijd de gebouwen van bejaardenverzorgingstehuis De Klinkenberg. De al jaren leegstaande verzorgingsflat wordt volgend jaar (2022) gesloopt. Daarvoor in de plaats zullen honderd nieuwe appartementen worden gebouwd. 

Men is van plan het 22 meter lange kunstwerk, dat bestaat uit abstract, gekleurde vlakken die in reliëf op de betonnen muur zijn aangebracht, te behouden voor een tweede leven in de nieuwbouw.

Wat we weten van dit kunstwerk? ‘De Klinkenberg’ is in 1968 gebouwd naar ontwerp van Architectenbureau Corn. Nap en G.J.P. van Ede. De eerste steenlegging vond plaats op 9 mei 1969 en in augustus 1970 konden de eerste bewoners hun kamers betrekken. Op 20 november 1970 volgde de officiële opening.

Zoals toen gebruikelijk werd één procent van de totale bouwsom - 800.000 gulden - gebruikt voor het aanbrengen van kunst in en om het gebouw. Dit sgraffito-betonreliëf is daar onderdeel van.

Het werk werd onlosmakelijk met de architectuur verbonden doordat het werd aangebracht op de buitenkant van de keermuur van de hellingbaan die toegang gaf tot het recreatiegebouw.

Heel bijzonder is dat hier sprake is van een sgraffito-betonreliëf, een reliëf ontstaan door het toepassen van de sgraffito-techniek, een techniek die in de jaren ’50 van de vorige eeuw veelvuldig werd toegepast wanneer er sprake was van architectuur-gebonden kunst, een samenwerking tussen architect en kunstenaar.

Bij de sgraffito-techniek worden verschillende lagen gekleurde cement op de muur aangebracht, waarna de uitvoerend kunstenaar de verschillende kleurlagen weer van elkaar scheidt volgens een door hem gemaakt ontwerp. Daardoor ontstaat er een voorstelling in verschillende kleurlagen (reliëf).

Wat we niet weten van dit werk? Wie is de kunstenaar die in 1968 verantwoordelijk is voor het ontwerp en de uitvoering? Vaak bestond er een samenwerking tussen de uitvoerend kunstenaar en een stukadoor die de verschillende kleurlagen cement op de muur aanbracht.

Wie was in 1968 de stukadoor die de kunstenaar geholpen heeft bij het aanbrengen van de cement?Heeft iemand in 1968 toevallig foto’s gemaakt van het aanbrengen van dit reliëf?

Heeft iemand in 1968 toevallig gesproken met de kunstenaar terwijl deze bezig was het reliëf op de keermuur aan te brengen? Ik begrijp dat het ruim 53 jaar geleden is, maar misschien was je achttien en begon je net in de bouw en heb je meegewerkt aan de bouw van bejaardenverzorgingstehuis ‘De Klinkenberg’. 

Daarom deze oproep. Heeft u informatie of enig vermoeden, stuur me dan uw verhaal: sjoerdhekking@gmail.com.

door Sjoerd Hekking
cultuur- en architectuurhistoricus

De betonnen kunstmuur goed zichtbaar bij de ingang van De Klinkenberg.
Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie