Vrijeschool de Vuurvogel in Ede wordt aardgasvrij

15 november 2018 om 09:48 lokaal Deel je nieuws

Minister Ollongren van Binnenlandse zaken, heeft vandaag elf basisscholen gepresenteerd die aardgasvrij worden. De Vuurvogel in Ede is een van de basisscholen die gebruik kunnen maken van de subsidie. Voor de school is het echt een cadeau. Samen met de gemeente wordt in de komende maanden een aanzet gemaakt voor de renovatie van het monumentale pand.

De eerste duurzaam gerenoveerde school werd begin deze week al feestelijk heropend in Opeinde. De komende periode volgen nog elf basisscholen die hun schoolgebouwen aardgasvrij gaan maken.  Zij ontvangen hiervoor een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De Vuurvogel is een van de geselecteerde basisscholen voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’ De school gaat de kinderen actief betrekken bij de verduurzaming van de school. Schoolleider Maartje ter Beek: “We laten kinderen zelf ervaren wat duurzaamheid betekent. We doen al veel in school aan zorg voor elkaar, de natuur en duurzaamheid speelt daarin een belangrijk rol. Deze subsidie geeft weer een mooie extra kans. We stimuleren het goede gedrag van kinderen met betrekking tot duurzaamheid ook door zelf het goede voorbeeld te geven. De Vrijescholen staan vanuit hun uitgangspunten dicht bij de natuur, het ritme van de dag en de seizoenen. Samen met ouders en medewerkers leggen wij bij de kinderen een basis voor het leren en het leven”

Het innovatieprogramma moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en het klimaat in de scholen zelf verbeteren. Door een innovatieve en integrale benadering heeft dit programma naast het realiseren van aardgasvrije scholen ook een gunstig effect op de gezondheid en het functioneren van leerlingen en leerkrachten.

Het verduurzamen van scholen leeft enorm. Maar liefst 92 basisscholen uit 72 gemeenten hebben zich aangemeld voor het ondersteuningsprogramma. Bij het selecteren van de scholen die mee mogen doen aan de pilot, stond kwaliteit voorop.

Maartje ter Beek: “We kunnen nu echt samen met de gemeente meer realiseren binnen de al geplande renovatie. Het is fantastisch dat we deze subsidie krijgen. We zien het ook als een waardering voor het harde werken en het mooie onderwijs dat wij samen met ouders en alle andere partners realiseren voor onze kinderen. We zijn de eerste school in Ede die van het aardgas afgaat. Andere scholen kunnen straks profiteren van de ervaringen die wij hebben opgedaan.”

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie