Afbeelding
Gemeente Ede

'Ede heeft meer dan veertien windmolens nodig'

lokaal

EDE Langs twee wegen wil Ede volgens wethouder Lex Hoefsloot aan de klimaatdoelstellingen voldoen. ,,We gaan minder energie gebruiken. En meer energie duurzaam opwekken."

Jan de Boer

Duurzaam opwekken gebeurt in Ede momenteel via twee windmolens. ,,En met wat we nu op daken hebben. We zullen alle daken nodig hebben en nog meer zonne-energie opwekken op zonnevelden. Verder hebben we energie via biomassa, ofwel een duurzaam warmtenet waarbij wij ons eigen snoeihout gebruiken voor verwarming. Dan heb je het op dit moment wel gehad. Daar kun je misschien over een paar jaar nog aardwarmte aan toevoegen."

[ZOEKGEBIED] Volgens de plannen moeten er in 2022 nog twee extra windmolens in Ede staan, weet Hoefsloot. ,,Ook moeten er dan twee andere windmolens in aanbouw zijn. Volgens de 'wind- en zonnewijzer' is de hele zone van de A12 en A30 aangewezen als zoekgebied voor windmolens. Daar kunnen partijen nu zoeken waar molens kunnen komen. Plantion is bezig met de plannen voor een windmolen."

[ZICHTBAAR] Energie gaat volgens Hoefsloot zichtbaar worden. ,,Daar zullen we met z'n allen aan moeten wennen. De afgelopen vijftig jaar is energie voor het overgrote deel van de Nederlanders onzichtbaar geweest. We zullen moeten wennen aan hier en daar windmolens en hier en daar zonnevelden. Met z'n allen wordt het zoeken waar we die het beste kunnen leggen. Ook GroenLinksers zullen eraan moeten wennen dat hier en daar zonnevelden komen te liggen in onze mooie landschappen. Bijvoorbeeld in het Binnenveld, ja."

[ENERGIE-OPWEK] In de routekaart 'Ede energieneutraal 2050' staat dat er 45 procent op energie moet worden bespaard. ,,Om de rest van de energie die we dan nog nodig hebben duurzaam op te wekken, hebben we veertien windmolens in Ede nodig. Daarnaast moeten al onze daken vol liggen met zonnepanelen en hebben we nog ruim 300 hectare zonnevelden nodig. Daarmee dekken we in feite nog lang niet die 55 procent energie-opwek. Wij vinden dat een aantal windmolens op zee van Ede zijn. Alleen zegt het Rijk in het concept klimaatakkoord dat die niet mogen worden geclaimd."

[STAPSGEWIJS] Het rijksbeleid betekent dat gemeenten klimaatregels meer op hun eigen grondgebied moeten uitvoeren. ,,Wat voor consequenties dat voor Ede heeft, hebben we nog niet uitgerekend. De veertien windmolens, die staan gepland, worden er meer. We hebben nog de tijd om eraan te wennen. Nu eerst vier erbij, dan stapsgewijs met z'n allen bedenken wat de beste plekken zijn waar we de energie via windmolens zichtbaar willen hebben."

[CONCRETE DOELSTELLING] Hoefsloot was ooit wethouder in het 'linkse' Wageningen, nu is hij dat in Ede. Er zijn verschillen. ,,In Wageningen wordt sinds 1998 gepraat over windmolens. Er staat er nog geen een. In Ede start het gesprek later, maar er staan nu al wel twee windmolens. En in Ede heeft de gemeenteraad al een heel concrete doelstelling geformuleerd. De gemeenteraad heeft besloten dat er zonnevelden van maximaal twee hectare op het land mogen komen. Voor commerciële partijen is het maximum niet interessant. We verwachten initiatieven van Edese grondeigenaren. Het initiatief voor de grote zonneweide in Bennekom mag wel door naar de raad, omdat deze aanvraag al lang loopt."

advertentie