(Archieffoto ter illustratie).
(Archieffoto ter illustratie). Robin van Lonkhuijsen

Fors minder sociale huizen naar statushouders in Ede

23 mei 2019 om 06:37 lokaal

EDE Het aantal sociale huurwoningen dat is toegewezen aan statushouders in de gemeente Ede, is de laatste jaren fors afgenomen. Dat blijkt uit een rapportage die het gemeentebestuur naar de gemeenteraad heeft verstuurd.

Danny van Zeggelaar

De gemeente Ede heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, jaarlijks een bepaalde taakstelling om statushouders, asielzoekers die als vluchteling zijn erkend, te huisvesten. In het eerste half jaar van 2019 moet Ede 39 statushouders huisvesten, in het tweede half jaar nog eens 39. Dat is al fors minder dan wat het enkele jaren geleden was, ten tijde van de migratiecrisis. In het laatste half jaar van 2016 had Ede nog een taakstelling van 151 statushouders, die het moest voorzien van een woonruimte.

AFNAME Inherent aan de afname van het aantal migranten naar Nederland, daalt ook het aantal mensen dat door de gemeente gehuisvest moet worden en dus een woning krijgt toegewezen. Ede heeft de afgelopen vijf jaar per jaar gemiddeld 53,8 woningen toegewezen aan statushouders. Dat aantal is de laatste twee jaar zeer sterk afgenomen. In 2016 gingen nog 99 woningen naar statushouders, daar waren er in 2018 nog 26 van over. Tussen 2016 en 2018 zijn in totaal 150 woningen toegewezen aan statushouders, waarin 547 mensen wonen. Dat is gemiddeld 3,64 personen per huis.

ACHTERLOPEN De gemeente Ede loopt overigens wel achter met de taakstelling die het vanuit het Rijk opgelegd heeft gekregen. ,,De gemeente Ede heeft in 2018 niet aan de taakstelling voldaan en afgesloten met een restant van 25 vergunninghouders", zo meldt het gemeentebestuur. ,,Gecombineerd met de taakstelling voor het eerste half jaar van 2019 komt dat op een huisvestingsopgave van 64 vergunninghouders tot 1 juli 2019. Op 2 mei waren 39 huisvestingen gerealiseerd. Dat bekent op dit moment nog een huisvestingsopgave voor 25 vergunninghouders."

GROTE MOEITE Voor die mensen moet in principe op 1 juli dit jaar een getekend huurcontract zijn ontvangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het achterlopen op de taakstelling is overigens niet alleen een probleem waar de gemeente Ede mee worstelt: ook veel andere gemeenten hebben grote moeite met het voldoen aan de taakstelling. Er zijn te weinig huizen, maar ook procedures bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst verlopen stroperig. Eind 2018 wachtten zo'n 6.200 vluchtelingen met een verblijfsvergunning in een asielzoekerscentrum op een eigen huis, blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). ,,De azc's zitten vol. Dat komt niet alleen doordat de uitstroom richting gemeenten afneemt, maar ook door langere procedures bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)", aldus het gemeentebestuur.

Dat Ede niet voldoet aan de taakstelling, heeft overigens geen directe gevolgen. In hoogst uitzonderlijke gevallen kan de provincie Gelderland ingrijpen en maatregelen nemen. Volgens het gemeentebestuur heeft de provincie Gelderland echter nog nooit harde maatregelen genomen.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie