Afbeelding
Vincent Jannink

Ede wil 1200 extra sociale huurwoningen

lokaal

EDE De gemeente Ede heeft de ambitie in de periode tot en met 2027 netto 1000 tot 1200 sociale huurwoningen aan de woningvoorraad toe te voegen. ,,In de huidige woningmarkt komen sociale huurwoningen niet vanzelf tot stand."

Hiervoor is volgens het college van burgemeester en wethouders extra bestuurlijke en ambtelijke inzet nodig en creativiteit bij corporaties en marktpartijen. ,,Daarom is een Actieplan sociale huur opgesteld. Dit is een doorontwikkeling van het eind 2015 gestarte project 'Versneld realiseren sociale woningbouw (200+200)."

[VIERHONDERD] De gemeenteraad besloot eind december 2015 tot het versneld toevoegen van in totaal 400 extra sociale huurwoningen. Dit aantal kwam bovenop de reeds geplande realisatie van sociale huurwoningen. Het realiseren van deze extra woningen had als doel dat voldoende woonruimte beschikbaar zou komen voor de vraag van doelgroepen en de verdringing van reguliere woningzoekenden te voorkomen of tegengegaan. De druk op de sociale woningmarkt was namelijk groot, onder andere als gevolg van de toestroom van vluchtelingen en bijzondere doelgroepen.

[AFGEROND] Ede constateert dat inmiddels tweederde van de projecten zijn opgeleverd en de andere projecten vergaand in voorbereiding zijn en in 2019 of begin 2020 worden opgeleverd. ,,Tegelijkertijd constateren we dat in de huidige woningmarkt een aantal woningmarktsegmenten, zoals sociale huurwoningen, niet vanzelf tot stand komt. Hiervoor is extra bestuurlijke en ambtelijke inzet nodig en creativiteit bij corporaties en marktpartijen."

De productie van sociale huurwoningen binnen de lopende projecten is onvoldoende om de gewenste netto toevoeging te realiseren. ,,Daarom richten we ons ook op het toevoegen extra permanente plancapaciteit in nieuwe projecten, met een nadruk op oplevering in de periode 2023 tot en met 2027. De focus ligt daarbij op het toevoegen van (binnenstedelijke) plancapaciteit in Ede stad en in mindere mate Bennekom en Lunteren."

advertentie