Afbeelding
Gemeente Ede

Ede ‘positief kritisch’ over winning aardwarmte

28 mei 2019 om 15:13 lokaal

EDE Het college van B&W is 'positief kritisch' over de winning van aardwarmte in Ede. Dat blijkt uit het advies dat de gemeente hierover aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft uitgebracht. Een samenwerkingsverband van twee bedrijven wil onderzoeken of er in Ede aardwarmte is te winnen. Daarom hebben deze bedrijven een opsporingsvergunning aardwarmte aangevraagd bij de minister.

Burgemeester en wethouders staan in beginsel positief tegenover de ontwikkeling van aardwarmte. Dit kan een bijdrage leveren aan de opwekking van hernieuwbare energie en aan de noodzakelijke C02-reductie. Het college is ook kritisch, omdat er nog geen locatie in beeld is. Hierdoor kan de gemeente weinig zeggen over de impact op de omgeving en het milieu. Wethouder Lex Hoefsloot: ,,Aardwarmte is in principe een goed en duurzaam alternatief voor aardgas. Daarom adviseren we positief over dit onderzoek. Wij vinden het ook van groot belang dat opsporing en winning van aardwarmte veilig en ruimtelijk inpasbaar wordt gerealiseerd. We hebben een voorkeur voor inpassing op bedrijventerreinen, rekening houdend met alle betrokken belangen, waaronder de belangen van eventuele omwonenden (burgers en bedrijven) en ook de belangen van natuur en landschap. Kwetsbare gebieden willen we vermijden.''

Voor aardwarmte of geothermie wordt warm water uit een dieper gelegen aardlaag omhoog gepompt. De bedrijven hopen in Ede warm water te kunnen gaan winnen om dat te gebruiken voor bijvoorbeeld verwarming van gebouwen.

Het onderzoek, dat waarschijnlijk tot 2022 duurt, moet uitwijzen of het mogelijk is om in de gemeente Ede aardwarmte te winnen. Het is dus nog niet zeker of aardwarmte in Ede gewonnen kan worden. De initiatiefnemers willen in 2021 een proefboring gaan doen, die dan ongeveer een half jaar gaat duren. De initiatiefnemers hebben op dit moment nog geen locatie voor de proefboring gevonden. De gebieden rond de kernen Ede en Bennekom lijken op dit moment, volgens de initiatiefnemers, het meest kansrijk.

Als de opsporingsvergunning is verleend zullen de initiatiefnemers nader onderzoek gaan doen, o.a. naar een geschikte boorlocatie. Dit onderzoek zal waarschijnlijk 3 - 5 jaar duren. Als een concrete boorlocatie is gevonden dan moeten de initiatiefnemers een omgevingsvergunning bij het ministerie van EZK aanvragen voor een proefboring. Ook daarover adviseert de gemeente.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie