Afbeelding
Google Streetview

Mist over plannen Kalverkampweg 3

lokaal

EDE Amper een week geleden suggereerde de gemeente Ede dat er unaniem overeenstemming was over de toekomstvisie van het landgoed Kernhem. Opmerkelijk was dat projectontwikkelaar Murry Grey ermee akkoord zou zijn, dat er geen woningbouw komt op het voormalige tuincentrum aan de Kalverkampweg 3. De indruk werd gewekt dat het tuincentrum terug zou gaan naar de natuur. Er blijkt een addertje onder het gras te zitten.

Jan de Boer

De Stichting Behoud Kernhem Doesburg, de Stichting Buurtschap Doesburger Eng, de Vereniging Oud Ede en de Stichting Erfgoed Ede hebben een brief op poten gestuurd aan de gemeente over de gang van zaken. ,,Op 17 juni hadden wij de laatste vergadering," vertelt Nienke van Eck van Stichting Behoud Kernhem Doesburg. ,,En op 12 juni krijgen wij opeens een berichtje van Karin Komdeur, de projectleidster, dat zij nog een klein documentje had met een schets voor Kalverkamp 3. Een dag later kregen we te horen dat het een visiedocument was."

VAAGHEID Veel deelnemers deden in de werkgroep mee, omdat zij tegenstander waren van bouwen op het voormalige tuincentrum. Van Eck was verbaasd toen zij opeens las dat er op Kalverkampweg 3 heel wat gebouwd kan worden. ,,Er kan een kas van 1.500 m2 komen, en de bestemming zou worden omgezet van tuincentrum naar landgoedcentrum. Opeens staat bovenaan de twee velletjes papier 'visiedocument landgoed Kernhem'. Het is totale onzin, vaagheid, mist die er is opgetrokken."

VOORWOORD Het enige wat de leden van de werkgroep nog mochten doen, was iets toevoegen aan het voorwoord bij het visiedocument. ,,Wij stelden daarin op te nemen 'waarbij vermeld moet worden dat er geen consensus binnen de werkgroep is dat Kalverkampweg 3 daar onderdeel van uitmaakt. Invulling van bij het landgoed behorende Kalverkamp 3 zal later met in acht name van de kwaliteitseisen worden afgelegd en in de visie van het landgoed Kernhem worden vastgesteld'. Deze zin mocht er niet in, omdat wij geen bezwaar hadden gemaakt. En de meerderheid beslist. Hierover is nooit gesproken."

VERSPILLING Onder het visiedocument landgoed Kernhem valt tot de verbazing van de drie stichtingen en de vereniging het project Kalverkampweg 3 niet. ,,Het is een verspilling van geld geweest, we zijn weer terug bij af. Ik was verbaasd te lezen dat er weer onderhandelingen zouden zijn over de afkoop van de erfpacht. Het moet gewoon iets groots worden, anders heeft Murry Grey z'n geld niet terug. Er is getracht door een vaag document op te stellen mogelijkheden te creëren voor de projectontwikkelaar."

STARTBLOKKEN Dat het project Kalverkampweg 3 straks, na vaststelling van de visie, door Murry Grey wordt opgestart vinden de vier instanties opmerkelijk. ,,Omdat Murry Grey kennelijk al wel een project in de startblokken heeft staan, voelen wij ons zacht gezegd weinig serieus genomen. Wij waren het eens met de conceptvisie. Maar omdat de door ons gevraagde aanvulling van het voorwoord niet is overgenomen in de visie, kunnen wij onze instemming met de visie niet overeind houden," staat in de brief van de vier instanties

advertentie