Ouderen wonen langer thuis dankzij domeinoverstijgend samenwerken

5 maart 2021 om 10:51 Lokaal Deel je nieuws

Kwetsbare ouderen (en hun naasten) kunnen langer op kwalitatief goede wijze het leven blijven leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat blijkt uit een experiment voor samenwerking van Opella samen met de partners gemeente Ede en Menzis. Kern van de aanpak is dat een contactpersoon -de arrangeur- wordt aangesteld die samen met kwetsbare ouderen en hun naasten zorg én welzijn arrangeert. Om dit mogelijk te maken worden budgetten van de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet en de Wmo bij elkaar gebracht. Samenwerkingspartners Opella, gemeente Ede en Menzis willen de aanpak nu voortzetten en verbreden.

Uit evaluatieonderzoek van Significant blijkt dat klanten, naasten en medewerkers deze domeinoverstijgende werkwijze als positief ervaren. Het zorgt bovendien voor een betere kwaliteit van leven. Daarnaast draagt de werkwijze bij aan een grotere maatschappelijke doelmatigheid en effectiviteit, zo blijkt uit 40 mini-businesscases. Het leidt tot besparingen in de Wet langdurige zorg. Ook als de meerkosten in de Wmo en Zorgverzekeringswet in acht worden genomen, is per saldo sprake van een besparing.

Opella heeft arrangeurs die in het kader van het experiment mogen indiceren in de Wmo. Zo kunnen zij snel en op maat de ondersteuning inzetten die nodig is om klanten langer op een verantwoorde manier thuis te laten wonen. Het langer thuis kunnen wonen, in combinatie met de positieve ervaringen met de arrangeur en de werkwijze van domeinoverstijgende zorg, dragen volgens naasten en arrangeurs bij aan de kwaliteit van leven van de klant.

Voortzetten en verbreden
Soortgelijke experimenten zijn uitgevoerd in Dongen (Noord-Brabant) en Hollandscheveld (Drenthe). Het ministerie van VWS faciliteerde deze domeinoverstijgende samenwerking. Menzis, gemeente Ede en Opella willen hun aanpak voortzetten en verbreden. De minister van VWS heeft een wetvoorstel in voorbereiding dat Wlz-uitvoerders de ruimte moet geven om samen met andere inkopende partijen financiële afspraken te maken over preventieve maatregelen of activiteiten.

Het onderzoeksrapport is als bijlage gevoegd bij de brief aan de Tweede Kamer van 26 februari 2021 over domeinoverstijgende samenwerking.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie