City Deal Kennis Maken
City Deal Kennis Maken Gemeente Ede

'Samen werken aan een klimaatneutrale stad'

3 juli 2018 om 17:05 lokaal

EDE De leefbaarheid van Ede en Wageningen vergroten, de steden klaar maken voor de toekomst en studenten een real-life leeromgeving bieden. Dat is het doel van de City Deal Kennis Maken. Vandaag ondertekenden Dennis Gudden, wethouder gemeente Wageningen, Leon Meijer, wethouder gemeente Ede, Harmen van Wijnen, voorzitter College van bestuur Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Sylvie Deenen van Idealis deze deal in Den Haag. Dit gebeurde in een bijeenkomst met minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

De inzet van de landelijke City Deal Kennis Maken is om een 'versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken'. De City Deal Kennis Maken is onderdeel van een aantal afspraken tussen de Rijksoverheid en steden met een universiteit (Wageningen) of hogeschool (Ede). Verder zijn de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Vereniging Hogescholen betrokken.

TWEE PROJECTEN Beide steden starten met twee pilotprojecten: voedselverspilling en klimaatneutrale stad. Dennis Gudden, wethouder Economie Wageningen: ,,We hebben met Wageningen University en de Christelijke Hogeschool Ede een schat aan kennis beschikbaar. Deze kennis willen we graag inzetten voor onze steden. De thema's voedselverspilling en klimaatneutrale stad zijn grote uitdagingen voor ons allebei. Door samen te werken met studenten, onderzoekers, gemeenten en bedrijven willen we oplossingen vinden voor deze thema's." In de komende jaren wordt de samenwerking verder uitgebreid en komen er ook andere thema's bij.

VOEDSELVISIE ,,De City Deal past goed in onze voedselvisie: gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Ede", licht Leon Meijer (wethouder Food) verder toe. ,,We werken op dit gebied al veel samen met Wageningen, Wageningen University en de CHE, bijvoorbeeld in de KennisAs Ede-Wageningen. De City Deal geeft ons de kans om deze samenwerking nog verder uit te breiden, met medewerking van de Rijksoverheid."

LIVING LABS Harmen van Wijnen, voorzitter College van Bestuur CHE: ,,De City Deal geeft onze studenten de kans om te leren in de praktijk en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage te leveren aan de lokale samenleving. Dit noemen we 'Living labs'. In de komende jaren gaan we dit nog verder uitbouwen en nog meer samenwerken met Wageningen University en bedrijven in de regio."

DUURZAAM Sylvie Deenen, directeur/bestuurder Idealis ziet een duidelijke meerwaarde in het gezamenlijk werken naar een klimaatneutrale stad, waarbij partijen gebruik maken van elkaars expertise: ,,Op het gebied van duurzaamheid ligt er nog een enorme uitdaging voor Idealis. Ons motto hierin is 'alleen ga je sneller, samen komen we verder'." 

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie