Tijd voor verandering. Lozing van vuilwater zonder zuivering vindt AWP niet meer van deze tijd.
Tijd voor verandering. Lozing van vuilwater zonder zuivering vindt AWP niet meer van deze tijd. AWP Vallei en Veluwe

AWP is voor heroverwegen aanpak ENKA grondwatersanering in Ede

27 februari 2023 om 22:19 Lokaal Deel je nieuws

Al veel tijd verloren 

AWP voor Water, Klimaat en Natuur vindt dat de in 2014 gekozen saneringsaanpak van de bodemverontreiniging door de Enka kunstzijdefabriek heroverwogen moeten worden. Zo snel mogelijk. We zijn al bijna 10 jaar na het saneringsbesluit en het vervuilde grondwater staat niet stil. Langzaam maar zeker stroomt het grondwater verder en vervuilt het een steeds groter gebied.

Nieuwe studie

Op 30 november 2022 verklaarde de Raad van State het hoger beroep van Milieuwerkgroepen Ede en Mooi Wageningen ongegrond. Begin maart zullen de projectpartners provincie Gelderland, gemeente Ede en waterschap Vallei en Veluwe definitief besluiten om de aanbesteding van de engineering en uitvoering te starten. Dan zal de start van de sanering op zijn vroegst half 2024 zijn.

AWP zit niet te wachten op nieuwe vertraging door studies, maar is wel blij met de in februari 2023 door waterschap aan adviesbureau TAUW gegeven opdracht om nogmaals een uitgebreide analyse te maken van de exacte stromingsrichting en toekomstige concentraties van de verontreiniging. 

Sulfaatzuivering kan

Zuivering is bij de te verwachten hoge sulfaat gehalten (1.000 – 1.500 mg/l) sowieso mogelijk. 

KWR Water Research Institute bevestigde al 2016 dat de sulfaatzuivering van het saneringswater kan. TAUW gaf dat eerder ook aan. Waarom hiervan is afgezien van zuivering, blijkt ook uit het KWR-rapport. Zuivering is mogelijk “maar niet binnen de door het waterschap gestelde randvoorwaarden voor wat betreft investeringen en jaarlijkse operationele kosten.”

De kosteneffectiviteit van de zuivering is daarmee sterk gerelateerd aan de wil om kosten te maken, afhankelijk van technologische ontwikkelingen, en de visie op het tolereren van milieuverontreiniging door ongezuiverde lozing van saneringswater op de Nederrijn.

 

Niet meer van deze tijd

Lozing van vuilwater zonder zuivering vindt AWP niet meer van deze tijd. De huidige trend is juist dat steeds meer stoffen uit het water verwijderd. Niets doen is strijdig met hedendaagse duurzaamheidsdoelstellingen en kernwaarden voor een gezonde leefomgeving.

 

Andere verontreinigingen

Het is nog niet helemaal duidelijk welke verontreinigingen verder zullen worden aangetroffen in het saneringswater. Die stoffen zijn wél aanwezig in de grondwatermonsters. Zo wordt voor het pesticide PCP gesproken over een concentratie bij het lozingspunt van 4 µg/l. De achtergrondconcentratie in de Rijn is 0,01 µg/l. Een lozing van 4 µg/l zal zeker leiden tot een verhoging van de achtergrondconcentratie en dat voor een stof die niet in drinkwater thuishoort. Met name in Zuid-Holland wordt drinkwater geproduceerd uit water dat afkomstig is uit de Lek.

Als dergelijke stoffen in het saneringswater worden aangetroffen is zuivering hiervan onvermijdelijk.

Zie voor meer achtergrondinformatie de webpagina van AWP Vallei en Veluwe https://awp.nu/waterschappen/vallei-en-veluwe/

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie