Ben Plate met de AED bij zijn woning.
Ben Plate met de AED bij zijn woning. Danny van Zeggelaar

'Mensen onderschatten kosten voor onderhouden AED'

Maatschappelijk

EDE Stichting AED Gemeente Ede bestaat inmiddels anderhalf jaar en het gaat volgens initiatiefnemers Willem Verhage, Gerard Bosveld en Ben Plate  redelijk. ,,De financiën blijven een lastig punt. Alleen een apparaat ophangen is niet voldoende. Het onderhouden van een AED kost veel geld en de meeste mensen weten dat niet", aldus Plate.

Plate noemt op wat er zoal komt kijken als een automatische externe defibrillator is aangeschaft. ,,Reken maar zestig euro onderhoud per jaar. Verder om de twee jaar de elektroden vervangen à 75 euro en om de zes à zeven jaar een nieuwe hoofdbatterij van ruim 300 euro. Tel daarbij op dat een AED na tien jaar afgeschreven is en vervangen moet worden." Stichting AED Ede heeft inmiddels negen exemplaren aangeschaft en een simpele rekensom leert dat het in tien jaar tijd 'zomaar' meer dan 25.000 euro kost. 

OPGERICHT Plate, Bosveld en Verhage zijn er maar druk mee, maar steken er graag tijd in. Sterker nog, voordat ze de stichting hebben opgericht hadden ze zelf al een aantal AED's weten te regelen, waaronder een exemplaar voor bij hun huis. ,,Via de 'wijkwaardecheques' van Ede Doet konden we dat bekostigen. Inmiddels zijn die cheques helaas niet meer voor de aanschaf van een AED te gebruiken. Dat geld gaat nu naar initiatieven die meer te maken hebben met contacten leggen tussen mensen", aldus Plate. Uitbreiding van het aantal exemplaren is (dus) een lastige zaak en op subsidie hoeven de vrijwilligers niet te rekenen.

,,Bij de oprichting van de stichting hebben we, bij uitzondering, 1.000 euro ontvangen van de gemeente. Dat bedrag konden we gebruiken voor het betalen van kosten voor de notaris en de Kamer van Koophandel. Verder heeft de gemeente er helaas geen geld voor over." 

Hoe werkt een AED:
Nadat twee zelfklevende elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer zijn aangebracht begint de AED met een analyse van het hartritme. Indien er sprake is van ventrikelfibrillatie (chaotisch trillen van het hart) zal de AED aangeven dat het noodzakelijk is om een stroomstoot aan het hart toe te dienen. De schok wordt (automatisch of na een druk op de knop) aan het hart toegediend. Het doel is om het fibrilleren te stoppen waardoor het hart zijn normale ritme kan oppakken.
Bron: www.stichtingaedgemeenteede.nl  

Vanuit de Rabobank is 2.000 euro 'binnengehengeld' en momenteel is de stichting in de race om 1.500 euro te verdienen via een actie van Univé. ,,We behoren landelijk bij twaalf genomineerden. In december wordt duidelijk welke drie initiatieven geld ontvangen", zegt Plate.

Hij benaderde onlangs zo ongeveer alle ondernemers in Ede in de hoop dat ze op Stichting AED gaan stemmen. ,,Begin van het jaar hebben ze ook al een mail van me gehad met het verzoek een donatie te doen. Het leverde helaas maar enkele reacties op. Hopelijk gaat dat nu beter." 

Inmiddels zijn er contacten met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden om samen met de stichting en de gemeente in kaart te brengen waar witte vlekken zijn als het gaat om beschikbaarheid van AED's. Dat zullen er in Ede Zuid niet veel meer zijn. Ondertussen hoopt Plate op wat meer steun vanuit de gemeente Ede. ,,Is het niet financieel, dan graag middels promotie. Bijvoorbeeld door ons logo te plaatsen op de wekelijkse gemeentepagina's in Ede Stad."

Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar van de belasting

De bevlogen penningmeester, samen met Willem Verhage (voorzitter) en Gerard Bosvelt (secretaris) vormt hij het bestuur, maakt duidelijk dat giften erg belangrijk zijn voor het voortbestaan van de stichting. ,,We hebben inmiddels de zogenaamde ANBI-status van de Belastingdienst, waardoor een gift aan de stichting aftrekbaar is. Schenkt iemand bijvoorbeeld 100 euro, dan kost het eigenlijk maar ongeveer de helft. Dat is iets om goed over na te denken."

Onlangs is door de Stichting de negende zogenaamde 'vrije AED' opgehangen bij iemand thuis in Ede Zuid. Grofweg van de A12 tot aan de Reehorst zijn de zaken qua AED's nu goed voor elkaar. Het zijn exemplaren die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een school, supermarkt of buurthuis, 24/7 beschikbaar zijn en niet gebonden aan openingstijden. ,,We kunnen het financieel nu allemaal nog redden, maar het wordt steeds moeilijker. We blijven zoeken naar sponsors en als het geld op is kloppen we weer bij de gemeente aan."

Kijk voor meer informatie op de website van de stichting. 

Door Barry Wensink

Algemene informatie AED:
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met een AED kan men een elektrische schok aan het hart toedienen. Door middel van een stroomstoot kan een hart met een ritmestoornis weer een normaal ritme krijgen. Een AED vergroot de overlevingskans van een slachtoffer met een levensbedreigende circulatiestilstand aanzienlijk. Hoe eerder de reanimatie (hartmassage en beademen) en defibrillatie bij een slachtoffer worden toegepast, des te groter de overlevingskans. Met een AED die snel bij het slachtoffer aanwezig is, kan al een schok worden gegeven voordat de ambulance is gearriveerd. Door reanimatie én het gebruik van een AED binnen zes minuten kan de overlevingskans bij een hartstilstand vergroot worden tot wel 50 procent. 
Bron: www.stichtingaedgemeenteede.nl
advertentie