Afbeelding
Dorpsloket Otterlo

Inwoners kunnen voortaan met vragen terecht bij dorpsloket Otterlo

Maatschappelijk

OTTERLO Het nieuwe dorpsloket in Otterlo is vrijdagmiddag geopend. De opening kon vanwege de lockdown niet groots gevierd worden en verliep daarom grotendeels digitaal. Namens de gemeente Ede zou wethouder Van der Schans bij de opening aanwezig zijn, maar hij zal op een later tijdstip een bezoek brengen aan het loket.

Dorpsloket Otterlo is een laagdrempelig loket van en voor de Otterlose inwoners. Men kan hier terecht met uiteenlopende vragen of problemen. Vervolgens gaat het loket op zoek naar een antwoord of een oplossing. 

WERKGROEP In 2019 is er op initiatief van het Otterlo’s Belang en Stichting Steunfonds Eureka een werkgroep gevormd onder de naam Gezond en Gelukkig Oud in Otterlo (GGOO), die onderzoek doet naar het optimaliseren van de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Otterlo. Aanleiding hiervoor was woonzorghuis Eureka, waar de zorg onder druk kwam te staan. ,,De gemeente Ede is bij de start betrokken geweest bij de werkgroep en krijgt hierbij ondersteuning van Fenna Bolding van kenniscentrum CMO Stamm. Uit een grootschalige enquête die een jaar geleden is gehouden in Otterlo, is gebleken dat er een grote wens is voor een loket waar men terecht kan voor hulp”, laat de organisatie achter het dorpsloket weten. ,,Ook is er een grote wens uitgesproken voor zorg in een nieuw jasje, waardoor men in Otterlo tot op het laatst kan blijven wonen.” 

SUBSIDIE Ondanks de corona-uitbraak in maart ging de werkgroep door met het verwezenlijken van de plannen. Het Oranje Fonds en de gemeente Ede hebben ieder een subsidie van 6.000 euro verleend voor de oprichting van het loket en een zestal mensen hebben zich gemeld voor de bemensing: Jan Druijff, Cobi en Jan de Graaf, Hennie van Hunen, Gerie van Voorst en Cor van Voorthuizen. ,,Zolang de coronamaatregelen het niet toelaten, gaan we buiten vanuit een aangekochte tent werken”, vertelt Jan Druijff. 

SPREEKUUR Drie keer per maand is er een inloopspreekuur in Eureka, Dorpshuis de Aanloop en bij Spar Van Leijenhorst. In de maandelijkse lokale krant De Dorpspraet en op de Facebookpagina komen de precieze tijden en plaatsen te staan. ,,Zijn er vragen die buiten ons werkveld vallen, dan kunnen wij deze doorspelen naar welzijnsorganisatie Malkander”, vertelt Corvan Voorthuizen. Tegelijkertijd is er een website gelanceerd, www.OtterloNU.nl. Daarnaast kan het loket bereikt worden per telefoon/Whatsapp op nummer 06-83319432, per e-mail op dorpsloket@OtterloNU.nl en via Facebook op Facebook.com/dorpsloketotterlo.

De werkgroep GGOO zal in 2021 overgaan tot de oprichting van een dorpscoöperatie om ook de wens van Otterlo voor de zorg in een nieuw jasje te kunnen verwezenlijken. De gesprekken met zorgaanbieders, de gemeente Ede en de woningcorporatie zijn momenteel in volle gang.

Afbeelding
advertentie
advertentie