Afbeelding
Redactie EdeStad

De Commanderij als dé huiskamer van Bennekom

1 juni 2023 om 08:23 Maatschappelijk

BENNEKOM De Commanderij staat in Bennekom bekend als een cultureel- en denksportcentrum, beheerd door een exploitatiestichting, opgericht in 1980. Het is de thuishaven van de Bennekomse schaakvereniging en een handvol bridgeclubs. Als het aan het Edese college ligt wordt De Commanderij na een verbouwing omgetoverd tot een multifunctioneel centrum.

Het Edese college: ,,Een multifunctioneel centrum waar een laagdrempelig en toegankelijk aanbod is voor alle leeftijden en bijdraagt aan het versterken van de sociale basis in Bennekom.” Bij de planvorming wordt samengewerkt tussen alle betrokken partijen en wordt er de verbinding gemaakt met andere initiatieven zoals het welzijnswerk, de wijkagent en het Centrum voor Jeugd en gezin. ,,Hierdoor weten de inwoners van Bennekom waar ze terecht kunnen voor activiteiten, maar ook voor hulp en ondersteuning.” 

CENTRALE PLEK

Nu zijn er drie verschillende locaties waar de verschillende functies zijn gehuisvest. Dat gaat terug naar één locatie. De Broekakker en ‘t Laag zijn door de gemeente gesubsidieerde ontmoetingslocaties, dicht bij elkaar gevestigd. De Broekakker wordt door Malkander geëxploiteerd, het pand wordt gehuurd van Woonstede. ‘t Laag is onderdeel van Collage, met een vrijwillig bestuur. In het gemeentelijke pand zijn onder meer de Wilhelminaschool en de bibliotheek gevestigd. De bibliotheek heeft de wens uitgesproken te verhuizen naar een andere locatie.

SOCIALE VOORZIENINGEN

Drie jaar geleden heeft de gemeenteraad de vraag gesteld om onderzoek te doen naar de ruimte en behoefte van gebruikers en locaties in Bennekom, bij het opstellen van een visie op de buurt-, wijk- en dorpshuizen. Het college stelt vast dat gemeentelijke medewerkers steeds vaker doorverwijzen naar voorzieningen binnen de sociale basis, zoals buurthuizen, maatjesprojecten en inwonersinitiatieven, en dat anderzijds deze voorzieningen ook zelf steeds meer inwoners ondersteunen. ,,Voorzieningen in de sociale basis voorkomen dat inwoners in (grotere) problemen komen en zorg nodig hebben. Het is daarom belangrijk om het aanbod in de sociale basis uit te breiden zodat we inwoners een lichter en informeler antwoord kunnen geven op hun vraag.”

AANDACHT VOOR JEUGD

In het afgelopen jaar is er bij de totstandkoming van de plannen nauw samengewerkt met de Dorpsraad van Bennekom. Er zijn ook enkele tientallen gesprekken gevoerd met belanghebbenden, zoals buurthuizen, de denksportvereniging, kerken, (sport)verenigingen, bibliotheek en ontmoetingslocaties. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en voor jongeren. ,,Een belangrijk element in het toekomstig scenario is aandacht voor de jeugd, een doelgroep die nu nog niet komt bij één van de ontmoetingslocaties/verenigingen in Bennekom.”

UITWERKING

De plannen voor De Commanderij worden verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp inclusief begroting. Vastgesteld wordt dat er binnen Bennekom het meeste draagvlak is voor de Commanderij. Dat is een belangrijke succesfactor voor het slagen van een dergelijk plan. Ook het Collage is feitelijk geschikt te maken, maar op onderdelen minder geschikt dan de Commanderij. Daar zijn meer uitbreidingsmogelijkheden, er is meer parkeergelegenheid en een kwalitatief betere buitenruimte. Na de renovatie ontstaat een geschikte ruimte voor een buurthuis, denksport, bibliotheek en een ruimte voor de jeugd en kan ook gedacht worden aan exposities en workshops.

Mail de redactie
Meld een correctie

Gerard van Wijk
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie