Afbeelding
Gemeente Ede

Telefonische Lintjesregen in Ede: 41 inwoners krijgen Koninklijke onderscheiding

24 april 2020 om 13:00 Mensen

EDE Geen feestelijke Lintjesregen dit jaar. In plaats daarvan hebben burgemeester René Verhulst en locoburgemeester Leon Meijer donderdag 23 april en vrijdag 24 april 41 inwoners van Ede gebeld en gefeliciteerd met hun benoeming in een ridderorde. De bekendmaking van de Koninklijke onderscheidingen, de jaarlijkse Lintjesregen, gebeurde ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Koning Willem-Alexander.

Twee inwoners van Bennekom, één inwoner van Lunteren, vier inwoners van Ede en één inwoner van Harskamp werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Drieëndertig inwoners van de gemeente Ede werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

UITREIKEN VERSIERSELEN De uitreiking van de versierselen die horen bij een Koninklijke onderscheiding vindt plaats op één landelijk moment later dit jaar. De datum is nog niet bekend. Burgemeester René Verhulst zal dan alle 41 gedecoreerden toespreken en hun bijzondere verdiensten voor de samenleving belichten.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer Dingeman de Jong, 63 jaar, Ede. Dingeman de Jong zette na de vuurwerkramp in Enschede op verzoek van de gemeente Enschede het Informatie Advies Centrum op en was een van de drijvende krachten achter het centrum. Later werd hij programmacoördinator bij de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving op het terrein van o.a. Veiligheid en Zelfredzaamheid. Verder was hij vrijwilliger en/of bestuurslid bij Youth for Christ Nederland, de Gereformeerde Kerk Ede, de Protestantse gemeente Ede, stichting Connecting Churches, Vereniging Christelijk Speciaal Onderwijs Ede, stichting HOREB, stichting 't Nest, stichting Creëer het Samen, Charismatische Werkgemeenschap Nederland, stichting 2Bsafe en de landelijke vereniging 'Kerken met Stip'.

De heer drs. Harke Meek, 66 jaar, Ede. Harke Meek heeft jarenlang als actief dienend militair en als docent gewerkt op het kazernecomplex Ede-Oost bij de toenmalige School Militaire Inlichtingendienst aan de Kazernelaan. Vervolgens heeft hij zich belangeloos ingezet voor het behoud van de historische collectie Militaire Inlichtingendienst, cq. het inlichtingenmuseum. De geschiedenis van de School Militaire Inlichtingendienst heeft hij van 1900 tot en met 2015 beschreven. De vastgelegde veranderingen en anekdotes geven een goed inzicht in de ontwikkeling van de school, maar ook van de krijgsmacht en het functiegebied Inlichtingen en Veiligheid. Hierdoor is een groot stuk cultuurhistorisch erfgoed behouden, waardoor educatie en kennisoverdracht aan nieuwe generaties mogelijk is.

De heer Piet Moerman, 59 jaar, Harskamp. Piet Moerman is eigenaar van de Woonzorgboerderij Passiflorahoeve in Harskamp. Na een succesvolle behandeling van een eigen trauma besloten hij en zijn echtgenote een zorgboerderij op te richten. Daar faciliteerde hij in samenwerking met professionele hulpverleners de behandeling van mensen met psychische problemen, die daarnaast konden werken met planten. Vanwege de positieve resultaten kwamen er in de loop der jaren steeds meer cliënten. Verder werden er met behulp van vele vrijwilligers vijf vlindertuinen ontwikkeld die in 2016 werden uitgeroepen tot de meest complete vlindertuin van de wereld.

De heer ir. Geert Moorman, 70 jaar, Ede. Geert Moorman is al vijftien jaar secretaris bij het ENKA Mannenkoor in Ede. Twee jaar later werd hij bestuurslid bij de Edese Federatie van Zang- en Oratoriumverenigingen, waar meer dan dertig koren met circa 1500 zangers bij zijn aangesloten. Al twaalf jaar is hij bestuurslid van de Vereniging Belangenbehartiging van de Amateurkunst in de gemeente Ede. Onder deze vereniging vallen naast orkesten en koren bijvoorbeeld ook toneelverenigingen. Inmiddels is hij zo'n acht jaar bestuurslid bij de vereniging Astra Alteria, die als doel heeft het bijbrengen en verspreiden van kennis over het heelal, sterren, planeten weerkunde, klimaat, geologische historie en aanverwante zaken. Eerder was hij ook bestuurslid bij atletiekvereniging CAV Climax in Ede.

De heer Wim Slotboom, 71 jaar, Lunteren. Wim Slotboom werd in 2003 lid van vliegclub Flevo in Lelystad en werd regelmatig benaderd voor advies. Acht jaar lang heeft hij het voorzitterschap op zich genomen en was hij nauw betrokken bij het opstellen van het beleid, de financiering en de uiteindelijke realisatie van het nieuwe clubgebouw. Ongeveer vijftien jaar geleden werd in verband met de reconstructie van het centrum van Lunteren de stichting Herinrichting Lunteren opgericht en werd Wim Slotboom voorzitter. Verder was hij jaren bestuurslid van stichting Jeugdkampeerterrein Lunteren en penningmeester van de Lunterse Bridge Club, Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren, De Medewerker in Ede en wijkcentrum De Velder. Ook is hij vrijwilliger bij Omroep Ede.

De heer Jacques Stans, 66 jaar, Ede. Jacques Stans is wijkagent in de wijk Veldhuizen in Ede. Hij heeft een belangrijk rol gespeeld bij het terugdringen van de criminaliteit en maatschappelijke onrust in de wijk. Dit deed hij onder meer door het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen de gemeente, de buurtvaders, de moskee, de woningbouwcorporatie en diverse andere organisaties. Daarnaast bouwde hij een krachtig netwerk op binnen de gemeenschap en weet hij dit netwerk in te zetten om onrust te verminderen. Bovendien was hij betrokken bij diverse initiatieven om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

De heer Ab de Vos, 75 jaar, Bennekom. Ab de Vos is vijftig jaar konijnenkeurmeester bij de vereniging Kleindierliefhebbers Nederland, voorheen Nederlandse Konijnen Bond. Hij zet zich in voor de ontwikkeling en instandhouding van konijnenrassen en is gespecialiseerd op het terrein van het konijnenras 'kleurdwergen'. Bij deze vereniging was hij ook lid van de landelijke Examencommissie Konijnen en de landelijke Standaardcommissie Konijnen. Daarnaast was hij bestuurslid en is hij nog steeds vrijwilliger bij de Nationale Polen- en Dwergenclub. Sinds 1973 is hij lid van de Edese Pluimvee Vereniging. Bij deze vereniging, die meer dan honderd jaar bestaat, was hij dertig jaar bestuurslid (voorzitter en secretaris) en is hij ook nog steeds vrijwilliger.

Mevrouw Jacqueline Vredenbregt, 62 jaar, Bennekom. Jacqueline Vredenbregt is bijna twintig jaar bestuurslid van Scouting Regio Neder-Veluwe, die bestaat uit 14 scoutinggroepen met ongeveer 2000 jeugdleden en 500 kaderleden. Gedurende zes jaar was zij lid van het landelijke bestuur van Scouting Nederland. Ze was nauw betrokken bij de ontwikkeling en later de uitvoering van het programma 'Groepsontwikkeling'. Vervolgens pakte ze de pilot 'bestuursontwikkeling' voortvarend op. Naast mantelzorger was zij ook bestuurslid bij culturele vereniging De Kijkdoos in Bennekom, vrijwilliger bij de stichting 14karaats, vrijwilliger bij het festival Woest & Bijster en taalmaatje bij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Truus Achterstraat-Balkenende, 75 jaar, Lunteren. Truus Achterstraat is mede-oprichter van de reformatorische vereniging Herkenning. Deze vereniging biedt lotgenotencontact aan weduwen en weduwnaars van vijftig jaar en ouder. Ze is lange tijd algemeen adjunct geweest en is nu zes jaar voorzitter van de vereniging. Helpende Handen is een reformatorische belangenvereniging voor mensen met een beperking en hun familieleden. Zeventien jaar was Truus contactpersoon en vrijwilliger bij deze vereniging in de regio Barneveld. Zij legde vele bezoeken af en regelde de begeleiding bij clubactiviteiten en catechisatie.

De heer ing. Levent Baykus, 43 jaar, Ede. Levent Baykus was ruim tien jaar secretaris bij de voetbalclub FC Jeugd in Ede en heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de opbouw van de club. Ook was hij jaren lid van de Adviesraad Participatie en Integratie van de gemeente Ede, voorzitter van het initiatief CulTur Potpourri te Ede en voorzitter van de commissie Bewegen naar Verbinding in Ede. Verder heeft hij zich ingezet voor de Turkse Moskee Ede. Hij maakte deel uit van de bouwcommissie van de nieuwe Turkse Moskee Ede. Hij heeft zich hiervoor van initiatief tot realisatie ingezet. De nieuwe moskee is een kruising tussen nieuw en oud, een combinatie van traditie en vernieuwing.

Mevrouw Leny Beumer-Nap, 77 jaar, Bennekom. Leny Beumer werd begin jaren tachtig lid van de zendingscommissie van de Gereformeerde en de Hervormde kerk in Bennekom. Twaalf jaar was zij ouderling binnen de voormalige wijkgemeente 3 van de Hervormde gemeente Bennekom en zeven jaar was zij lid van de Raad van Kerken in Bennekom. Ook was Leny onder andere vrijwilliger bij de zorginstelling Philadelphia in Bennekom, was nauw betrokken bij het CDA-vrouwenberaad in Ede en collecteerde voor goede doelen. Daarnaast zet ze zich in voor buurtintegratie en is algemeen adjunct van de Protestantse Ouderenbond Bennekom.

De heer Johan de Boer, 66 jaar, Ede. Johan de Boer is in 1970 in dienst gekomen bij 's Heeren Loo op de Hartenberg in Wekerom. Dankzij zijn kennis en liefde voor de natuur en zijn passie voor flora en fauna is er een prachtig aangelegd park waar bewoners en werknemers kunnen wonen, werken en recreëren. Al snel verrichtte hij naast zijn betaalde functie veel vrijwilligerswerk. Hij nam de begeleiding van een cliënt op zich en werd chauffeur op de Hartenbergbus. Ook de bedrijfsbrandweer, het muziekgezelschap 'Hartenbergcombo', musicalgroep 'Ongewoon Gaaf', de jaarlijkse feestweek voor cliënten en de jaarlijkse truckersdag konden op zijn inzet rekenen. Daarnaast is hij vanaf 2007 vrijwilliger en muzikaal begeleider bij het vrouwenkoor Edese Kreten.

De heer Jan Bos, 66 jaar, Lunteren. Jan Bos heeft zich ingezet als vrijwilliger bij de Oude Kerk in Lunteren en later bij de Nieuwe Kerkgemeente in Ede. Twaalf jaar was hij voorzitter van bijenvereniging De Bakermat in Lunteren en vele jaren zette hij zich in als leraar Bijenteelt via de landelijke Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Vanaf 2013 is hij vrijwilliger bij de internationale hulporganisatie ZOA Business Ambassadors. Jan heeft boeren in Uganda geholpen door projecten voor de productie van honing op te zetten. Hierdoor hebben families extra inkomen en verbeterde hun levensstandaard. Ook was hij 22 jaar voorzitter van de vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch en zette hij zich in voor de vereniging Vrienden van het Bosbad Lunteren.

De heer Henk Breedveld, 79 jaar, Ede. Henk Breedveld is vanaf 1965 vrijwilliger bij de Edese IJs Vereniging en acht jaar was hij bestuurslid. Bij de stichting Bethanië verricht hij als vrijwilliger vijfentwintig jaar allerlei hand-en-spandiensten en vervangt hij regelmatig de huismeester. Al vijftien jaar kan het Historisch Museum Ede op hem rekenen en binnen de werkgroep tentoonstelling neemt hij met name het technische gedeelte op zich. Voor de vereniging Oud Ede is hij beschikbaar voor logistieke en technische ondersteuning. Meer dan tien jaar is Henk vrijwilliger bij de stichting Vrienden van de Hervormde gemeente Ede.

De heer George Brouwer, 72 jaar, Lunteren. George Brouwer is vanaf 1997 lid van de vereniging Mars en Mercurius Nederland. Binnen deze vereniging was hij bijna tien jaar voorzitter van Mars en Mercurius afdeling Utrecht en maakte hij deel uit van het landelijk bestuur. Aansluitend was hij drie jaar voorzitter van het landelijk bestuur en tot op heden wordt hij regelmatig geraadpleegd voor advies. Ruim zes jaar heeft hij in Lunteren diverse activiteiten opgepakt met name op culinair gebied bij Stichting Sociaal en Cultureel Vormingswerk Lunteren in het Westhoffhuis en De Schakel. Hij is medeoprichter en nu drie jaar voorzitter van Probus Lunteren. Bij basisschool en kindcentrum CNS De Triangel is hij promotor van gezonde voeding.

Mevrouw Gerda Dekker-van Laar, 63 jaar, Ede. Gerda Dekker was 25 jaar penningmeester bij de Christelijke Plattelandsvrouwen Vereniging Ederveen. Bijna twintig jaar is zij vrijwilliger bij de Manege zonder Drempels, een bijzondere manege waar mensen met een ernstig meervoudige beperking kunnen huifbedrijden en/ of logeren. Bij de Veenendaalse Atletiekvereniging is zij al 17 jaar te vinden als vrijwilliger, naast organisatorische en administratieve ondersteuning verzorgt ze nu regelmatig looptrainingen. Ook is Gerda Dekker-van Laar vanaf de oprichting betrokken bij de stichting Kwintelooyen Running Events. Verder was zij een aantal jaren commissielid voor de bouw van de nieuwe Pniëlkerk in Veenendaal en gezinsondersteuner.

De heer Hüseyin Durmus, 56 jaar, Ede. Hüseyin Durmus zet zich vanaf 1993 in voor de Turks-Islamitische moskee in Ede. Inmiddels is hij twintig jaar bestuurslid, waarvan hij de laatste tien jaar de rol van voorzitter op zich heeft genomen. Eerder was hij twee jaar 2e penningmeester en acht jaar secretaris. In 2010 is het plan opgevat om een nieuwe moskee te bouwen. Zeven jaar lang zette hij zich in voor de realisatie en duurzaamheid van de nieuwbouw. Ook werkt hij actief aan het stimuleren van de moskee als ontmoetings- en buurtcentrum. Hüseyin heeft zich naast inhoudelijke zaken intensief bezig gehouden met participatie. Hij maakte verbinding met de inwoners in de wijk, de lokale politie en geloofsgemeenschappen. Verder verzorgt hij ook rondleidingen in de moskee.

De heer Frans Elbertsen, 62 jaar, Ede. Frans Elbertsen was een aantal jaren vrijwilliger bij voetbalvereniging SV Harskamp. Hij trainde een jeugdteam, ging vlaggen bij het eerste elftal en organiseerde kaartavonden. Ook bij voetbalvereniging DTS in Ede heeft hij zich ingezet als vrijwilliger. Bij Postduifvereniging De Postduif in Ede heeft hij meer dan tien jaar zitting gehad in het bestuur en was voorzitter, 1e of 2e secretaris. Gedurende twintig jaar is de heer Elbertsen pastoraal ouderling bij De Nieuwe Kerk in Ede. Sinds een paar jaar maakt hij bij het Christelijk Nationaal Vakverbond deel uit van de commissie cao-plus commissie woondiensten.

Mevrouw Tiny van Garderen-Morren, 78 jaar, Lunteren. Tiny van Garderen is meer dan vijfendertig jaar vrijwilliger in de ouderenzorg bij zorgorganisatie Opella. In de Honskamp in Lunteren is zij te vinden als gastvrouw en staat ze klaar om bewoners te helpen. Sinds 2002 is zij ook vrijwilliger in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Ze werkt als gastvrouw op een verpleegafdeling en zorgt dat patiënten een zo aangenaam mogelijk verblijf hebben. Inmiddels is ze ook al acht jaar vrijwilliger bij de zorgorganisatie Norschoten in Barneveld, locatie Klaverweide. Als gastvrouw ontvangt ze bezoekers, cliënten en familieleden en wijst hen de weg in het gebouw.

Mevrouw Sara Geffroy-van Bekkum, 72 jaar, Bennekom. Sara Geffroy werd meer dan vijftig jaar geleden vrijwilliger bij De Hoeksteen, de Gereformeerde Vrijgemaakte kerk in Doetinchem. Twaalf jaar heeft zij plaats genomen in het bestuur van een christelijke basisschool in Zutphen. Vanaf de jaren zeventig tot eind jaren tachtig was zij presidente van de vrouwenvereniging in Doetinchem. In 2005 werd Sara Geffroy lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Wageningen en was direct actief in het pastoraat en de cantorij. Naast de mantelzorg die zij verleent zet zij zich al jaren in voor het pastoraat van de Baronie in Bennekom, onderdeel van zorgorganisatie Opella.

De heer Henk Gijsbertsen, 88 jaar, Bennekom. Henk Gijsbertsen startte zeventig jaar geleden met zijn vrijwilligerswerk. Hij zette zich toen in voor de bouw van het groepshuis van Musinga Groep, nu scouting Bennekom. Later had hij vier jaar een leidinggevende functie als vaandrig en was hij vijf jaar bestuurslid. Vervolgens werd hij vrijwilliger bij de Historische Vereniging Oud-Bennekom. Henk Gijsbertsen is al vijftig 50 jaar hoofd van het documentatiecentrum en daarnaast was hij bijna 30 jaar bestuurslid. Meer dan 20 jaar was Henk betrokken als vrijwilliger of bestuurder bij het Kijk en Luistermuseum in Bennekom. Vijfentwintig jaar was hij vrijwilliger bij stichting recreatie Veluwe & Vallei en meer dan vijfentwintig jaar is hij lid van de Commissie Naamgeving Wegen binnen de gemeente Ede.

De heer Jaap Heij, 56 jaar, Ede. Jaap Heij is al vijfentwintig jaar zeer actief als vrijwilliger binnen damvereniging DES Lunteren. Het eerste team van deze vereniging acteerde tot vorig seizoen in de hoogste damklasse van Nederland. Jaap Heij probeert iedereen enthousiast te maken voor de damsport en mede hierdoor heeft de vereniging een bloeiende jeugdafdeling. Hij is naast jeugdleider ook voorzitter en facilitair medewerker. Verder houdt hij zich bezig met de coördinatie van de landelijke en provinciale wedstrijden, zowel individueel als in teamverband. Daarnaast is hij al vijftien jaar voorzitter van Damschool Zuid West Veluwe, een samenwerkingsverband tussen verschillende damverenigingen die damactiviteiten organiseert voor de gevorderde jeugd.

Mevrouw Riet Hoogkamer-Weijman, 79 jaar, Bennekom. Riet Hoogkamer is sinds de begin jaren tachtig actrice bij de spelgroep Bennekom, die is ontstaan als een 'lekenspelgroep' van de Nederlandse Protestanten Bond afdeling Bennekom. Ook was ze elf jaar bestuurslid. In 1999 werd ze bestuurslid van de Historische Vereniging Oud-Bennekom. Eerst nam zij de functie secretaris op zich en later de ledenadministratie. Inmiddels is Riet Hoogkamer al meer dan elf jaar bibliothecaris en is zij verantwoordelijk voor verwerving en beheer van de collectie boeken, tijdschriften en historische documenten van Oud-Bennekom en het Kijk en Luistermuseum Bennekom. Verder maakte ze deel uit van de werkgroepen voorouderonderzoek, Reclame en Souvenirs en Bennekoms Kamertje.

De heer Aart Jochemsen, 77 jaar, Bennekom. Aart Jochemsen werd in 1973 bestuurslid bij de postduivenvereniging Ons Genoegen. Negentien jaar was hij voorzitter en aansluitend werd hij penningmeester. Vanaf begin jaren tachtig is hij vrijwilliger bij Damvereniging De Kroonschijf in Ede en heeft hij wedstrijden en toernooien georganiseerd. Meer dan twintig jaar heeft hij damles gegeven aan leerlingen van de Veldhuizerschool in Ede. Gedurende twaalf jaar was de heer Jochemsen diaken bij de Bethelkerk in Ede. Naast de gebruikelijke taken die bij het ambt van diaken horen, heeft hij zich als vrijwilliger ingezet voor verschillende commissies. Dit werk heeft hij na zijn ambtsperiode voortgezet.

De heer Eelco Kingma, 55 jaar, Ede. Eelco Kingma was zeventien jaar bestuurslid van belangenvereniging Wekerom en was met zijn vele ideeën en andere inzichten de denktank van de vereniging. Hij was contactpersoon voor samenwerkingspartners en zeer actief in verschillende commissies. Hij was onder meer betrokken bij de realisatie van het klompenpad Beek en Bultpad in Wekerom, de uitkijktoren op de Bult Hoogte 50 en het kunstgrasveldje bij de Ring voor de jeugd. Eelco Kingma heeft ook geholpen met het opzetten van Wekerom Sportdorp, diverse hardloopgroepen en is organisator van het hardloopevent WekeRun. Daarnaast was hij ook een aantal jaren vrijwilliger in het Kulturhus in Wekerom en bestuurslid in het Oranjecomité Wekerom.

De heer Lammert Lagerweij, 75 jaar, Wekerom. Lammert Lagerweij was zevenentwintig jaar penningmeester van de belangenvereniging Wekerom. Daarnaast regelde hij onder meer mediazaken, de organisatie van de 4 mei herdenking en hielp hij als vrijwilliger bij de afbouw van het Kulturhus in Wekerom. Tien jaar was hij penningmeester in het bestuur van Noord Oost Ede, een overkoepelend bestuur namens de belangenverenigingen van De Valk, Harskamp, Otterlo, Wekerom en Deelen/Hoenderloo. Ook was hij betrokken bij de oprichting van buurtbusvereniging Wekerom en was hij twee jaar bestuurslid. Vanaf 2005 is hij een van de chauffeurs op de buurtbus Wekerom-Overberg en al dertien jaar is hij vrijwilliger bij de Rommelmarktcommissie van de Hervormde Gemeente Wekerom.

De heer Bert de Lange, 88 jaar, Bennekom. Bert de Lange was vier jaar penningmeester bij de Gereformeerde Vrijgemaakte kerk in Ede en ouderling bij de Hervormde Kerk in Bennekom. Vanaf 1988 is hij vrijwilliger bij het Gilde van vrijwillig molenaars. Eerst was hij molenaar op De Zwaan in Lienden en op de Doesburgermolen in Ede. Vanaf 1990 is hij molenaar op De Hoop in Garderen. Hij maalt koren, leidt bezoekers rond en maakt hen bewust van de werking van de molen en de historie. Het molenaarsambacht staat namelijk op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Hij heeft veel vrijwillig molenaars opgeleid en een aantal molenboeken geschreven. Ook zet Bert zich al jaren in als mantelzorger.

De heer Klaas Muller, 80 jaar, Bennekom. Klaas Muller was veertien jaar voorzitter en drie jaar penningmeester van het christelijk regiokoor Fiducia Ede. Vanaf 1982 was de heer Muller een aantal jaren penningmeester bij de gereformeerde Brinkstraatkerk in Bennekom. Deze functie heeft hij weer opgepakt en voert hij alweer zes jaar uit. In de tussentijd heeft hij zich in diverse functies binnen de kerkgemeente verdienstelijk gemaakt. Hij was vier jaar ouderling, vier jaar penningmeester van de diaconie, vier jaar sociaal diaken en zes jaar penningmeester van de Raad van Kerken. Verder was Klaas Muller tien jaar secretaris van het bestuur van de stichting Manege zonder Drempels.

Mevrouw ir. Remieke Niermeijer, 74 jaar, Ede. Remieke Niermeijer is bijna veertig jaar lid van en vrijwilliger bij het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) afdeling Ede. Zij was onder andere bestuurslid, redactielid, schoolgids, coördinator van de scholenwerkgroep, medeoprichter van de florawerkgroep en betrokken bij de publiekswandelingen. Bij scoutingvereniging Tarcisius Ede was Remieke Niermeijer tien jaar bestuurslid en is ze meer dan 15 jaar leidster. Voor scouting Nederland heeft zij zich ingezet voor de Wereld Jamboree (1995) en het nationaal Waterkamp (2002). Bij de stichting Padvinders Buitencentrum Austerlitz is zij al jaren vrijwilliger en secretaris. Ook is ze bij de Hartstichting en het Rode Kruis al tientallen jaren wijkhoofd en collectant.

De heer Karst Quast, 67 jaar, Ede. Karst Quast is meer dan veertig jaar lid van Meccano Gilde Nederland. Hij is een gedreven Meccano-bouwer, promotor van Meccano en de vereniging. Als vrijwilliger is hij betrokken bij diverse Meccano-tentoonstellingen. Verder is hij mede-oprichter van de Wageningse Kanovereniging De Bovenste Polder, die zich in de jaren tachtig vestigde in de gelijknamige steenfabriek. Karst heeft vele facilitaire zaken opgepakt voor de vereniging, organiseert allerlei kanotochten en andere clubactiviteiten. Jarenlang was hij hoofdorganisator namens Gewest-Oost van de Nederlandse Kanobond van de Veluwerally. Ook heeft hij vele kanoroutes voor mooisteroutes.nl beschreven.

Mevrouw Janny Ruigendijk-de Lange, 75 jaar, Ede. Janny Ruigendijk-de Lange heeft zich drieëndertig jaar lang als pastoraal werker ingezet voor de Christelijk Gereformeerde kerk van Bennekom-Oosterbeek. Zeer regelmatig bezocht zij gemeenteleden die ziek of eenzaam waren. Ook was zij lid van de diaconale commissie zeventig plus. Janny Ruigendijk-de Lange is al achttien jaar vrijwilliger bij het Pastoraal Diaconaal Centrum (PDC) De Herberg in Oosterbeek. Dit centrum biedt een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding aan mensen die, om wat voor reden ook, even afstand willen nemen van hun woon-/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Ze is gastvrouw en biedt ondersteuning aan hulpbehoevenden.

De heer Dolf Smits, 72 jaar, Ede. Dolf Smits is bijna dertig jaar lang bestuurslid geweest bij gymnastiekvereniging D.O.K., waarvan hij lange tijd de rol van voorzitter op zich heeft genomen. Al vijftien jaar is hij bestuurslid bij Turn Stichting Ede, een samenwerkingsverband van vijf turn-gymnastiekverenigingen in Ede. Hij is al vele jaren lid van de beheercommissie van Turnstede. Inmiddels is hij ook bestuurslid bij Sportforum Ede en vrijwilliger bij christelijk gemengd koor The Joy uit Bennekom. Bij de Edese vogelvereniging Kanaria is Dolf Smits 25 jaar bestuurslid, waarvan 13 jaar voorzitter. Ook was hij diaken/koster en maakte als kerkrentmeester deel uit van de kerkenraad in de Noorderwijk, een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Ede.

Mevrouw Josje van Soest-de Bondt, 73 jaar, Ede. Josje van Soest startte begin jaren zeventig met haar vrijwilligerswerk in de Beatrixkerk in Ede, waar zij later werd bevestigd in het ambt van diaken. Ruim vijfentwintig jaar is zij lid van de Cantorij van de Beatrixkerk en al vele jaren maakt zij deel uit van het bestuur. Door een verhuizing in de jaren tachtig werd zij lid van de pastorale raad in wijk Noord binnen dezelfde Protestantse Gemeente. Josje was mede-initiatiefnemer voor
de stichting behoud Noorderkerk Ede. Ze is vrijwilligerscoördinator en gastvrouw bij de Edesche Concertzaal. Eerder was zij onder andere mantelzorger, vrijwilliger bij verzorgingshuis Het Maanderzand en gastvrouw bij de stichting Kernhem.

Mevrouw M.C. Veeneman, 63 jaar, Bennekom. Christien Veeneman was ruim tien jaar pastoraal werker bij de Sjofar gemeente in Bennekom. Deze gemeente in Bennekom werd in 1988 opgeheven en mevrouw Veeneman is toen betrokken geraakt bij de Immanuel gemeente in Wageningen, nu genaamd Vineyard Gemeente Wageningen. Ze heeft zich vanaf het begin ingezet voor het pastoraat, het gebedsteam en projecten binnen en buiten de gemeente. Al achttien jaar maakt zij deel uit van het coördinatieteam/leiderschapsteam. Zes jaar heeft ze zich ingezet voor de oprichting van de Vineyard gemeente in Zwolle en inmiddels is ze al een aantal jaren bestuurslid van de Vineyard kerken Benelux.

Mevrouw Joke van der Vegt-Schouwstra, 76 jaar, Ede. Joke van der Vegt was vijfentwintig jaar vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Ede Zuid. Ze startte als bezoekdame en al snel intensiveerde zij haar inzet als vrijwilliger. Binnen de Hervormde Gemeente organiseerde ze twintig jaar seniorenmiddagen in Ede Zuid en twaalf jaar ouderenmiddagen in Rehoboth. Verder maakte Joke van der Vegt deel uit van de commissie voor ouderenwerk, nam de coördinatie van het ouderenbezoek bij Kleopas op zich en regelde de kerstgroet Ede. Binnen de kerkgemeente was ze jarenlang psycho pastoraal begeleider. Ook ruimt ze al twintig jaar lang zwerfafval op in haar woonomgeving.

Mevrouw Marrie van der Velden, 73 jaar, Bennekom. Marrie van der Velden is twintig jaar vrijwilliger bij 's Heeren Loo. Deze organisatie biedt zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling voor mensen met een verstandelijke en/ of andere beperking. In 2001 startte ze als begeleider bij een dagopvang voor ouderen met of zonder beperking in buurtcentrum 't Laag in Bennekom. Telkens als de groep cliënten verhuisde dan ging Marrie van der Velden als vaste begeleider met hen mee. Ze heeft meegeholpen aan het huiskamerproject op Dr. den Uylpark in Ede. Marrie van der Velden heeft een intensief contact opgebouwd met de cliënten. Eerst werkte zij vooral groepsgewijs, maar nu richt ze zich op individuele begeleiding. Ook is zij bezoekdame bij een cliënt en verleent ze mantelzorg.

Mevrouw Grytsje Veltman, 56 jaar, Ede. Grytsje Veltman begon in 1994 met haar vrijwilligerswerk bij de Evangelisch-Lutherse gemeente in Ede. Ze begon als diaken en was vervolgens mede-initiatiefnemer/ leidster van de jongerenkerk. Tien jaar was ze lid van de ouderraad bij de basisschool Calluna in Ede. Ook was zij bestuurslid en is zij vrijwilliger bij Soroptimist Club Ede. Ze was initiatiefnemer en organisator van de meertalige poëziemiddag 'Duizend en één Gedachte' in Cultura en zij is lid van de werkgroep Wereldvrouwen Ede. In 2014 was de gemeente Ede hoofdstad van de Smaak en zo ontstond het initiatief om een kookboek te schrijven. Grytsje Veltman was coördinator van het project 'smaken verschillen eten verbindt'.

Mevrouw J. Verhoeff-Nagtegaal, 73 jaar, Bennekom. Anneke Verhoeff is vijf jaar lid geweest van de raad van Kerken Bennekom. Twintig jaar geleden is zij toegetreden tot het bestuur van de stichting Bart van Elstplantsoen, omdat zij verbinding wilde maken tussen de generatie van nabestaanden van oorlogsslachtoffers en de jeugd. Voor de stichting Vredeseducatie heeft zij zich ingezet om educatieve projecten voor kinderen en jongeren te realiseren. Als ambassadrice zorgde Anneke Verhoeff dat de tentoonstellingen De Vredesfabriek, De Democratiefabriek en de Wereld Express een succes werden. Ook is zij vrijwilliger bij de stichting Historische Vereniging Oud Bennekom en organiseert ze jaarlijks de herdenking van de gebroeders Van Steenbergen bij de Hullenberglaan.

Mevrouw Everdina Vermeulen-van Beek, 73 jaar, Bennekom. Everdina Vermeulen heeft zich meer dan veertig jaar ingezet als KWF-collectant in Bennekom. Ruim vijftien jaar geleden werd mevrouw Vermeulen scriba van de toenmalige wijkgemeente 3 van de Hervormde Gemeente Bennekom. Toen er een andere predikant kwam, werd zij preekvoorziener en lid van het moderamen van de kerkenraad. Tevens was zij de afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad van de gehele Hervormde gemeente van Bennekom. Na haar ambtsperiode en na sluiting van de wijkgemeente werd zij kerkenraadsadviseur en de verbindende factor tussen de diverse wijken. Everdina Vermeulen is betrokken bij de 80+ kringen en zij is een van de dragende krachten van het veertigdagen boekje.

De heer Sieb Wijma, 73 jaar, Ede. Sieb Wijma was meer dan 25 jaar collectant en wijkhoofd voor de Hartstichting in Ede. Hij was jarenlang begeleider tijdens reizen voor mensen met een aangeboren hartafwijking die werden georganiseerd door de Harteraad. Ook was hij begeleider bij reizen voor mensen met een verstandelijk beperking die werden georganiseerd door stichting Het Buitenhof. Verder was hij vier perioden ouderling bij de PGE wijkgemeente Beatrix, voorheen wijkgemeente Zuid van de Gereformeerde Kerk Ede. De laatste periode was hij ook voorzitter van het pastoraal beraad. Bijna tien jaar is Sieb docent en organisator voor 'badminton overdag' een activiteit voor 55-plussers. Bij het inloopcentrum Meet-Inn was hij een aantal jaren gastheer.

De heer Henk Winkelhorst, 77 jaar, Ede. Henk Winkelhorst was meer dan twaalf jaar bestuurslid bij gymnastiekvereniging D.O.K., waar hij de rol van eerste of tweede penningmeester op zich heeft genomen. Hij heeft meegeholpen om de administratie van de vereniging te professionaliseren. In 2009 is Henk penningmeester geworden bij Turnstede, een samenwerkingsverband van turn- en gymnastiekverenigingen in Ede. Ook maakt hij deel uit van de beheercommissie. Hij was technisch adviseur/vrijwilliger voor de vereniging van eigenaren van een appartementencomplex in Ede. En nu is hij twee jaar boekhouder bij de stichting Stick2Uganda, die in Oeganda projecten in samenwerking met plaatselijke Oegandese netwerken ondersteunt.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie