Afbeelding
Michael de Vries

In vijf jaar tienduizenden bomen gekapt

13 augustus 2020 om 10:47 Natuur en milieu

EDE In het bestuursakkoord heeft Ede vastgelegd dat ,,we het groene kapitaal in onze gemeente in stand willen houden.” Maar in de afgelopen jaren zijn er tienduizenden bomen gekapt. In het zeven jaar geleden uitgekomen bomenbeleidsplan werd het aantal bomen in de bebouwde kommen van Ede geschat op 90.000. In 2018 bleken het er nog ongeveer 60.000 te zijn. Een andere berekening gaat ervan uit dat Ede duizend tot tweeduizend bomen per jaar kapt.

Gerard van Wijk

Raadslid Judith Klostermann (GroenLinks) stelde er vragen over aan het college. Zij stelt dat volwassen bomen een belangrijke rol vervullen voor klimaat en biodiversiteit. ,,Grote bomen leggen meer CO2 vast dan nieuw aangeplante bomen. Grote bomen zorgen voor meer schaduw en koelte in de stad. Ook reguleren bomen de waterhuishouding. Elk onderzoek naar de rol van bomen bij klimaatverandering komt tot dezelfde conclusie: behoud zoveel mogelijk de volwassen bomen. Vooral inheemse bomen zijn belangrijk voor biodiversiteit. Er leven vogels, zoogdieren en insecten in en onder de grondleven veel organismen rond de boomwortels.”

Klostermann registreert dat een boom in Nederland gemiddeld maar 40 jaar leeft, terwijl ze vele honderden jaren oud kunnen worden, afhankelijk van de soort. Bovendien duurt het 20 tot 30 jaar voordat een boom een volwassen maat heeft bereikt. ,,Op het Kuiperplein in Ede zijn zeven lindes gekapt omdat hun standplaats slecht was. Er zijn in Ede vele bomen met krappe standplaatsen. Op de Tromplaan in Ede en op de Selterskampweg in Bennekom staan grote bomen met nauwelijks ruimte voor hun wortels. Op de Kamperfoelielaan zijn grote eiken gekapt omdat er geen ruimte meer was voorde stam en wortels de bestrating omhoog drukten. De nieuwe bomen in deze straat hebben een te kleine boomspiegel gekregen die niet toekomstbestendig is.”

Ook dit jaar worden vele stadsbomen weggehaald. Dat heeft te maken met de aanleg van de Parklaan en de verdere ontwikkelingen op de Kazerneterreinen. Recent is het Bomenfonds in werking getreden, dat ervoor moet zorgen dat gekapte bomen elders worden herplant. Het blijft Klostermann onduidelijk hoe en waar deze worden gecompenseerd. ,,Compensatie is nodig voor CO2-vastlegging en voor het handhaven van onze koelende groene infrastructuur.”

Volgens het college is in het bomenbeleid opgenomen ,,dat we de juiste boom op de juiste plek aanplanten.” In de planvorming wordt gekeken naar de beschikbare groeiruimte en welke boomsoort daarbij past. Bij projecten wordt gestuurd op een duurzame inpassing van bomen en ook wordt bekeken hoe de verbinding kan worden gelegd met het infiltreren van water. ,,De Grotestraat in het centrum van Ede is hier een mooi voorbeeld. Door het toepassen van boombunkers en het aansluiten van de straatkolk op de boombunker kan er vocht bij de boomwortel komen in een verharde omgeving.”

De gemeente heeft te maken met stijgende onderhoudskosten. Hitte en droogte zorgen voor een tekort aan vocht voor de bomen en dat heeft eerder wortelopdruk tot gevolg. In de bossen wordt meer sterfte geconstateerd door de droge zomers en warme winters. In verbetervoorstellen van het kapvergunningstelsel zal een nieuwe categorie ´uitzonderlijke bomen´worden opgenomen. Het college zal jaarlijks rapporteren wat er aan financiën is binnengekomen in het Bomenfonds, met een lijst waar nieuwe bomen vanuit het fonds worden aangeplant.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie