Afbeelding
Pixabay

‘Potentie van daken met zonnepanelen in De Valk is enorm’

16 februari 2021 om 13:15 Natuur en milieu

DE VALK/HARSKAMP De besturen van Belangenvereniging De Valk en Harskamps Belang hebben de gemeenteraad gevraagd om te praten met een afvaardiging van omwonenden en de belangenverenigingen. In navolging van omwonenden vinden zij dat het geplande zonneveld aan de Blaakweg in de Harskamp er niet moet komen, maar er wordt ook een alternatief aangeboden. ,,In de Valk is men bezig met een gebiedsopgave, een gebiedsgerichte aanpak. In een beknopte analyse is daar gekeken naar de potentie van daken waar nog zonnepanelen op kunnen en die is enorm.” Er wordt gedacht aan een energiecoöperatie.

Volgens de verenigingen is het gebied Westeneng een ,,prachtig open en weids gebied, met vruchtbare landbouwgrond en historische houtwallen. We begrijpen dat de gemeente mee moet met de energietransitie, maar als belangenverenigingen hebben wij bezwaar tegen het gebruik van in dit geval goede landbouwgrond. Vooral ook omdat de maatschappelijke wens en druk op de landbouw steeds groter wordt om meer te doen aan kringlandbouw, weidevogelbeheer, extensivering en biologische landbouw, flora en fauna. Daardoor neemt de vraag naar grond juist in deze buurt alleen maar toe.”

‘GEEN DRAAGVLAK’ De belangenverenigingen stellen vast dat er geen sprake is van draagvlak en van participatie met omwonenden en de verenigingen. ,,Dit betreuren wij zeer, zeker omdat de gemeente Ede stelt dat de initiatiefnemer in het participatieplan als uitgangspunten moeten opnemen communicatie en (proces)participatie.” Bijeenkomsten hebben alleen digitaal plaatsgevonden en vragen konden via de chat worden gesteld. ,,Een dialoog heeft niet plaatsgevonden. Voor de ontwikkeling van een zonneveld aan de Blaakweg is geen draagvlak vanuit de omwonenden. Alle omwonenden zijn tegen de plannen, zo blijkt uit reacties, die door ons zijn geïnventariseerd.”

Recent hebben er gesprekken plaatsgevonden van de belangenverenigingen met wethouder Geert Ritsema en de projectontwikkelaar van Solarcentury. Dit heeft niet geleid tot een bevredigend resultaat, aldus de belangenverenigingen. ,,Deze gesprekken hebben onze bedenkingen versterkt.” 

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie