Afbeelding
Gemeente Ede

‘Bij groenonderhoud worden (te) veel struiken verwijderd’

27 mei 2021 om 14:02 Natuur en milieu

EDE De indruk bestaat dat bij groenonderhoud vooral veel struiken worden verwijderd, waardoor alleen bomen en gras overblijven. Maar volgens het raadslid Judith Klostermann (GroenLinks) is de ecologische functie van struiken belangrijk voor zangvogels ,,die op hun beurt helpen om plaagdieren als de eikenprocessierups, buxusmot en steekmuggen onder controle te houden.” In schriftelijke vragen aan het college vraagt zij of struiken worden gezien als een bedreiging voor de groei van de bomen. ,,Wat is het doel van het weghalen van zoveel struiken?”

Er wordt volgens de aanbestedingen veel gemaaid en gesnoeid, in vaste frequenties. Met specifieke methoden en specifieke apparatuur. ,,In de aanbesteding is het resultaat niet van belang. Wanneer de gemeente van bedrijf wisselt is de continuïteit verloren en weet het bedrijf niet hoeveel struiken het vorige bedrijf al kortgeleden heeft weggehaald, en gaan we van de helft naar een kwart van het groen. Is het mogelijk de hoveniers in plaats van gedetailleerde middenvoorschriften, lange termijn ecologische doelstellingen mee te geven voor de ecologische zones en het natuurlijk beheerde bosplantsoen?  Bijvoorbeeld dat zij moeten zorgen voor een diverse habitat met drie of vier etages aan vegetatie: kruidlaag, struiklaag, kleine bomen, grote bomen?”

SPREIDING De Ecozone Kernhem is van belang voor de biodiversiteit in Ede. ,,In deze ecozone zijn begin 2021 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Daarbij is 80 procent van de struiken over de hele lengte van de ecozone verwijderd en in takkenwallen opgeborgen. Door zoveel struiken in één keer weg te halen is veel leefgebied van zangvogels verdwenen. Ook is er nu nauwelijks nog beschutting voor zoogdieren die de zone willen gebruiken om te migreren. Wat is de ecologische doelstelling van deze werkzaamheden? Was het niet beter geweest dit onderhoud minder rigoureus uit te voeren en over meerdere jaren te verspreiden”, is de vraag van het raadslid aan het college.

BEOORDELEN Zij stelt vast dat bij brede bermen langs wegen en waterpartijen beter zou moeten worden beoordeeld wat kan blijven staan ,,omdat er waarschijnlijk al kleine dieren zoals vogels en insecten gebruik van maken. Bijvoorbeeld langs de N224 en op industrieterreinen. Is het mogelijk om meer spontane opslag van struiken en bomen toe te staan in de gemeente?” 

Klostermann vraagt ook of in Ede gebieden kunnen worden aangewezen waar gras maar eens in de twee jaar wordt gemaaid. ,,Dit om een leefgebied te bieden aan in de grond levende insecten zoals sluipwespen.” Zij zou willen dat in alle woonwijken en industrieterreinen een mooie groene ruimtelijke inrichting wordt gerealiseerd met meer kwaliteit ,,zodat mensen ook daar kunnen recreëren en tot rust komen en waardoor de druk op de natuurgebieden kan afnemen.” 

door Gerard van Wijk

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie