Afbeelding
Pixabay

Melkveehouders gaan aan de slag met bokashi en doorzaaien

Natuur en milieu

EDE Twaalf melkveehouders in de gemeente Ede ronden op woensdag de leergang natuurinclusieve landbouw af. Het resultaat is volgens de gemeente al zichtbaar: ,,Zeven agrariërs van boerencoöperatie Binnenveldse Hooilanden gebruiken compost gemaakt van natuurmaaisel, bokashi, om hun land te verrijken en Lunterse boeren gebruiken kruidenmengsels om hun weides gezond te houden.” Wethouder Jan Pieter van der Schans is aanwezig bij de feestelijke afsluiting van de leergang.

Geurt Achterstraat is een van de deelnemers aan de leergang. Hij hoorde van bokashi en introduceerde dit bij coöperatie Binnenveldse Hooilanden. ,,Eind 2020 kochten we als coöperatie 50 hectare natuurgrond in het nieuwe natuurgebied Binnenveldse Hooilanden. We beheren er de natuurgrond door er een beperkt aantal koeien te laten grazen. We maaien er ook. Van het maaisel maken we bokashi en dat gebruiken we om de bodem van onze eigen weides te verbeteren.” 

ZUURSTOF Bokashi is in Japan ontwikkeld. Het is een manier van composteren zonder zuurstof. ,,Dat heeft als groot voordeel dat de CO2 die in de plant opgeslagen zit, niet vervluchtigt. Bij normaal composteren gebeurt dat wel, dan verdwijnt wel 90 procent van de CO2. Door maaisel te composteren tot bokashi, krijgen we compost met veel meer koolstof. Het voedt de planten en stimuleert het bodemleven, waardoor bodems een betere structuur krijgen. Zulke bodems houden ook beter vocht vast, waar landbouwgewassen bij droogte van profiteren.”

DOORZAAIEN Biologisch melkveehouder Cor den Hartog uit Lunteren besloot naar aanleiding van de leergang te experimenteren met doorzaaien. Samen met kalverhouder en akkerbouwer Dennis Minnen en een aantal andere Lunterse boeren haalde hij de Franse innovatieve Novag T-zaaimachine voor het eerst naar Nederland. De machine zaaide in het najaar van 2020 grassen, kruiden en klavers op de weilanden van enkele veehouders in de gemeente Ede. Dit voorjaar zaaiden Den Hartog en Minnen maïs en voederbieten op hun weiland. ,,De tijd van het jaar bepaalt wat je kunt zaaien. In het najaar zijn dat grassen en kruiden, en in het voorjaar akkerbouwgewassen. De machine kan verschillende zaadsoorten aan en is dus het hele jaar inzetbaar”, legt Den Hartog uit. 

Minnen verwacht veel van het doorzaaien. ,,Het voorkomt vochtverlies, behoudt de bodemstructuur en er vindt geen grondbewerking plaats. Allemaal belangrijke factoren om met zo min mogelijk kosten topproducties te halen.”

HAND-IN-HAND Wethouder Jan Pieter van der Schans is betrokken bij de afsluiting van de leergang. ,,In ons prachtige buitengebied stimuleren we ondernemers om bij te dragen aan natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit van het landelijk gebied, zodat voedselproductie hand-in-hand kan gaan met natuur, schoon water, een gezonde bodem en klimaatbestendige landbouw. Deze leergang is een mooi voorbeeld van hoe we het graag zien in de FoodValley: kennis en praktijk bij elkaar brengen. Daar komen we verder mee”, aldus Van der Schans.

De melkveehouders startten vorig jaar juli met de leergang. Deze bestond uit vier kennissessie en vier excursies rondom de thema’s bodem, biodiversiteit, water en economie. Daarnaast waren er vier leertafels om op gewenste onderdelen nog wat meer te leren. Het Louis Bolk Instituut, een onafhankelijk internationaal instituut dat kennis ontwikkelt op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid, organiseerde de leergang en gaf de boeren maatwerkadvies over biodiversiteit op hun bedrijf. De leergang kwam tot stand dankzij subsidie van provincie Gelderland.

advertentie
advertentie