Afbeelding
Pixabay

Negentien locaties voor windmolens in Ede

29 maart 2022 om 14:00 Natuur en milieu

EDE Ongeveer tienduizend Edenaren kregen van het gemeentebestuur dinsdag een brief in de brievenbus waarbij aan hen verteld werd dat in de buurt van waar zij wonen mogelijk een windmolen wordt geplaatst. Het resultaat van een door Ede uitgevoerd onderzoek laat zien dat er in de buurt van de A12 en de A30 in totaal negentien locaties geschikt zijn voor het plaatsen van windmolens van 120 meter hoogte. Voor hogere windmolens is maar beperkt plaats. 

Zoveel mogelijk duurzame energie opwekken en in 2050 energieneutraal zijn is het doel, zegt wethouder Leon Meijer. ,,Het plaatsen van windmolens is een van de manieren om onze doelen te bereiken. Dat kan alleen worden bereikt in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.”

Het plaatsen van windmolens is een van de manieren om onze doelen te bereiken

ONDERZOEK Momenteel staan er in Ede twee windmolens naast de A12. Uit een eerste inventarisatie in 2021 bleken tien locaties geschikt voor het plaatsen van windmolens. Verder onderzoek wijst uit dat er meer mogelijkheden zijn, maar ook beperkingen. Wat echt mogelijk is, moet in de toekomst blijken. Allerlei vragen moeten met het oog op een milieu effect rapportage worden beantwoord. 

Dan moet bepaald worden welke opstelling van de windmolens de voorkeur heeft, wat er uit een vervolgonderzoek komt en welke zienswijzen (bezwaren) inwoners indienen. En wat de gemeenteraad ervan vindt. Ook moet natuurlijk overeenstemming bereikt worden met eigenaren over de aankoop van gronden. ,,Wat we nu weten is dat we uit meer plekken kunnen kiezen dan we eerst dachten.”

MENING Naar verwachting is de milieu effect rapportage eind 2023 gereed en kan er in 2024 definitief worden bepaald hoeveel windmolens kunnen worden geplaatst en op welke plek. In het hele proces zijn er meerdere momenten waarop inwoners en andere belangstellenden hun mening kunnen geven. Overigens is de rijksoverheid bezig met nieuwe normen voor windmolens. Dat kan nog een effect hebben op de Edese plannen.

Door Jan de Boer

Mail de redactie
Meld een correctie

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie