Afbeelding
© Remco Zwinkels

Minister Hugo de Jonge in Ede voor bezoek aan regio Food Valley

Nieuwbouw

EDE Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening heeft maandag 7 maart een werkbezoek gebracht aan de regio Food Valley. Minister de Jonge werd op het Kazerneterrein in Ede ontvangen door gedeputeerde Peter Kerris, wethouder Peter de Pater (Ede), Marco de Wilde van woningcorporatie Woonstede en burgemeester Carol van Eert namens de Groene Metropool Regio.

Het werkbezoek vond plaats ter voorbereiding van de Woon- en Bouwagenda die het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening deze maand presenteert. De Jonge: ,,Ik heb met eigen ogen gezien hoe de regio Food Valley haar ambitie om 40.000 woningen te bouwen wil waarmaken. Door bijvoorbeeld de transformatie van kazerne- en fabrieksterreinen en met respect voor de natuur. Goed dat deze regio het gaspedaal indrukt om heel veel nieuwe huizen te bouwen.” 

Goed dat deze regio het gaspedaal indrukt

WONEN EN RUIMTE De verstedelijking van Food Valley vraagt om een brede blik vanuit wonen, ruimte en mobiliteit. In de regio moeten 40.000 woningen worden bijgebouwd in een gebied waar nu 50.000 huizen staan. Een opgave zo groot als Leidsche Rijn. Samen met het Rijk werken provincies Gelderland en Utrecht, drie waterschappen en 26 gemeenten aan een verstedelijkingsstrategie, waarin de opgaven voor wonen, natuurherstel en bereikbaarheid in samenhang worden uitgewerkt.

Food Valley ligt ingeklemd tussen de randstad en de Veluwe. De randstad schuift op naar het Oosten, waardoor de regio steeds meer in trek is voor woningzoekenden. Maar de ruimte is beperkt en de ambities voor wonen, natuur, landbouw en bereikbaarheid zijn hoog. Dit vraagt om scherpe keuzes en slimme combinaties. Een groot deel van het gebied ligt in de laagte van de vallei. De hogere delen hebben beperkingen vanuit N2000 en de Grebbelinie.

In Food Valley komen alle ruimtelijke uitdagingen voor wonen, natuur, landbouw en bereikbaarheid samen

GROEN VERSTEDELIJKEN De ambitie van de regio is om groen te verstedelijken. Bij de woningbouw moet rekening worden gehouden met klimaatadaptatie, natuurherstel en de verduurzaming van de landbouw. De woningopgave vraagt ook om goede verbindingen van, naar en binnen de regio, zoals de A12-corridor en de verbindingen richting Amersfoort/Zwolle (A1/A30) en het zuiden. Voor ‘groen verstedelijken’ zijn niet alleen investeringen nodig in het lokale en regionale wegennet, maar ook in duurzame vormen van (openbaar) vervoer.

EXTRA STEUN De regiobestuurders vragen de minister om Food Valley aan te wijzen als NOVI gebied, waarmee het Ministerie extra steun geeft aan de verstedelijkingsopgave. Gedeputeerde Peter Kerris: ,,In Food Valley komen alle ruimtelijke uitdagingen voor wonen, natuur, landbouw en bereikbaarheid samen. Als ‘1-overheid’ moeten we samen die puzzel leggen om de woningen te bouwen die nodig zijn om de woningnood aan te pakken.” 

advertentie
advertentie