Frank Bakema (directeur Onderwijs WUR) en Jannette Meiling (directeur Leraar Basisonderwijs CHE)
Frank Bakema (directeur Onderwijs WUR) en Jannette Meiling (directeur Leraar Basisonderwijs CHE) WUR

WUR en CHE versterken samenwerking en stimuleren wetenschap en technologie in het basisonderwijs

14 februari 2020 om 09:14 Onderwijs Deel je nieuws

Op dinsdag 11 februari 2020 bekrachtigden de Wageningen University & Research (WUR) en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) opnieuw hun samenwerking binnen het wetenschapsknooppunt. Samen zetten zij zich komende jaren in om wetenschap en techniek een prominentere plek in de opleiding Leraar Basisonderwijs en het basisonderwijs te geven. Ook zal de gratis app Tool voor basisscholen doorontwikkeld worden.

Met de samenwerking wordt ingespeeld op het groter belang van onderzoekend leren en wetenschap op de basisscholen. Leerkrachten staan elke dag voor de klas en vormen daarmee de sleutel in het enthousiasmeren van kinderen voor de wetenschap en technologie. Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis op dit gebied vraagt. Ook voor niet-technische beroepen is steeds meer kennis en vaardigheid in het toepassen van techniek nodig.

Senior Science Lab
Na de ondertekening gaan tweedejaars Pabo-studenten aan de slag in het Senior Science Lab.  Ze krijgen inspiratie en  handvatten om wetenschap en techniek in de klas te brengen bij hun stageschool. In de workshops presenteren studenten van de universiteit over bijvoorbeeld bodemonderzoek en sensorisch onderzoek. Daarna bespreken ze samen hoe deze onderwerpen vertaald kunnen worden naar activiteiten voor in de stageklas, waarbij onderzoekend- en ontwerpend leren praktisch vormgegeven wordt.

Leren oplossen van problemen met app TOOL
De app TOOL voor basisscholen wordt dankzij de samenwerking blijvend geïnnoveerd. De webapp is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 en biedt structuur en ondersteuning aan leerlingen bij het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek. Naast onderzoekend leren, gaan de partners samenwerken aan het ontwerpend leren. Dit richt zich op het oplossen van een probleem met behulp van een (technisch) product. Hierdoor zal de app leerlingen breder aanspreken en nog meer uitdagen om creativiteit, nieuwsgierigheid en kritisch vermogen in te zetten. TOOL is gratis te gebruiken via www.onderzoekendlerenapp.nl.

Uitdagend en toekomstgericht onderwijs
Alle studenten van de opleiding Leraar Basisonderwijs van de CHE worden in de eerste jaren uitgedaagd op gebied van techniek en wetenschap in de klas. Door middel van het digitaal leermiddel TOOL maken ze voor het eerst kennis met onderzoekend leren. In het tweede jaar komen ze naar de universiteit voor een scholing en in het derde en vierde jaar kunnen ze zich verder verdiepen of specialiseren. Zo krijgen studenten kennis op het gebied van natuur en techniek en onderzoekend leren en het bijbrengen van een positieve attitude ten opzichte van wetenschap. De samenwerking sluit aan bij het vernieuwde onderwijsprogramma waarin studenten ook leren toekomstgericht onderwijs te ontwerpen en ontwikkelen.


Netwerk
Het Wetenschapsknooppunt Wageningen University (WKWU) heeft als missie om kinderen kennis te laten maken met de wetenschap en onderzoekend leren. Het wetenschapsknooppunt maakt deel uit van een landelijk netwerk van wetenschapsknooppunten. Deze zijn verbonden zijn aan universiteiten. Daarnaast verzorgt het wetenschapsknooppunt Wageningen University in samenwerking met studenten en wetenschappers divers lesmateriaal voor het basisonderwijs: van themapakketten, lesideeën, leskisten tot aan de recent verschenen app TOOL.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie