Afbeelding
Nando Eskes

Aantal begrafenissen blijft ook in Ede dalen

28 juni 2020 om 13:25 Overig

EDE Vorig jaar overleden in Nederland 151.885 mensen. Van de overledenen werden er ruim honderdduizend gecremeerd, ofwel ruim 65 procent. Het aantal begrafenissen daalt. ,,Ook in Ede zijn er steeds minder begrafenissen, al gaat het minder snel dan gemiddeld in Nederland”, zegt wethouder Lex Hoefsloot.

Gerard van Wijk

In 1914 vond de eerste en enige crematie in Nederland plaats. Met name na de Tweede Wereldoorlog is het aantal crematies snel gestegen. Er zijn veel commerciële crematoria bijgekomen. In een oordeelvormende vergadering heeft de Edese raad zich gebogen over de aanpassing van de tariefopbouw voor graf- en begraafrechten. Het college presenteerde een drietal scenario´s, waarover bij behandeling van de begroting later een besluit kan worden genomen. Eerder ontstond er flink veel rumoer omdat betrokkenen zich overvallen voelden door forse stijgingen van graf- en begraafrechten.

Het college heeft een voorkeur voor een scenario waarbij begraven kostendekkend blijft ,,en we de kwaliteit van het onderhoud gelijk houden. We komen tegemoet aan geluiden uit de raad om het recht onderhoud begraafplaats goedkoper te maken en daarmee ook de verlengingen van grafrecht. Hierdoor wordt het begraafrecht duurder.” Het is een ingewikkelde materie, maar het college stelt vast dat Ede landelijk en regionaal gemiddeld is in de tarieven voor verlenging van grafrechten. Bij het te kiezen scenario is het tarief voor tien jaar voor twee volwassenen in Ede 808 euro, tegen 529 euro in Barneveld en 1849 euro in Zwolle.

NATUURGRAVEN De gemeente Ede telt zeven begraafplaatsen, waarvan vijf gemeentelijke, in Ede, Bennekom, Lunteren, Otterlo en Ederveen. In Ede is nog een rooms-katholieke begraafplaats, in Wekerom een protestantse begraafplaats, en dan is er in Ede nog het crematorium Slingerbos. Op de begraafplaats in Ede aan de Asakkerweg wordt de mogelijkheid geboden voor natuurbegraven en het begraven van foetussen. Er is volgens de wethouder veel vraag naar natuurbegraven, maar de ruimte is beperkt. Enige substantiële ruimte is er in Lunteren, maar dat heeft niet de gewenste uitstraling. ,,De stap naar nieuwe natuurbegraafplaatsen is mogelijk, maar dat heeft tijd nodig. Voor de gemeente is het trouwens een dure vorm van begraven. De inkomstenbedragen acht ton, maar op de lange duur is het kostbaar in onderhoud. Het is niet eventjes een gat in het bos graven.”

ChristenUnie en GemeenteBelangen zien graag meer ruimte voor natuurbegraven. Het CDA stelt vast dat er een spanningsveld is tussen enerzijds de kostendekkendheid en anderzijds het onderhoud. Een stijging van 73 tot 75 procent voor een algemeen graf is niet uit te leggen. De SGP vindt het niet noodzakelijk de tarieven nu aan te passen, er is een reserve. GroenLinks acht plotselinge tariefstijgingen te voorkomen door de OZB iets te verhogen. De VVD ziet alleen een verhoging van de lasten voor de inwoners. Het voorstel is in de visie van de liberalen sturend geschreven. ,,Je zou als raad niet voor een ander scenario durven te kiezen.”

RUIMEN Ruimen van graven blijft volgens de wethouder ,,een lastig vraagstuk.” Er wordt nu strikt geruimd wanneer de grafrechten niet worden verlengd. ,,Maar het is goed dit tegen het licht te houden, kijken wat de ervaringen elders zijn.” De gemeente schijnt nogal eens te worden gebeld door inwoners die menen te weten dat in bepaalde gevallen grafrechten niet zijn betaald, terwijl het graf niet is geruimd. Het gelijkheidsbeginsel zou hier moeten gelden.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie