Voorzitter van de Dorpsraad Lunteren Sietse Lugtenberg (links), met de twee nieuwe bestuursleden Wilke Dekker (midden) en Herbert Kreuzen (rechts) voor het Westhoffhuis in Lunteren.
Voorzitter van de Dorpsraad Lunteren Sietse Lugtenberg (links), met de twee nieuwe bestuursleden Wilke Dekker (midden) en Herbert Kreuzen (rechts) voor het Westhoffhuis in Lunteren. ...

Uitgebreid bestuur Dorpsraad: 'Heel Lunteren als lid...'

10 juli 2020 om 17:17 Overig

LUNTEREN Het aantrekken van twee gerenommeerde, extra bestuursleden, te weten Herbert Kreuzen en Wilke Dekker. Het realiseren van een DorpsOntwikkelingsPlan en daarnaast ook nog alle Lunteranen als lid hebben. Het eerste is gerealiseerd, het tweede is in de maak en het derde is een wens voor de toekomst. De Dorpsraad Lunteren heeft ambitie.

Waarom heeft de Dorpsraad Lunteren meer bestuursleden nodig?
Sietse Lugtenburg, voorzitter Dorpsraad Lunteren: ,,Er zijn nu en in de toekomst veel ontwikkelingen in Lunteren op het gebied van bijvoorbeeld buitengebied, natuur en recreatie, welzijn, wonen en duurzaamheid en opgroeien. Deze ontwikkelingen vragen aandacht van de Dorpsraad. Immers, als Dorpsraad willen we bevorderen dat het met deze onderwerpen de goede kant op gaat."

Hij vervolgt: ,,Over deze aandachtsgebieden wordt momenteel in opdracht van de Dorpsraad een zogenaamd DorpsOntwikkelingsPlan opgesteld. In dit plan wordt beschreven hoe de toekomst er op genoemde ontwikkelingen voor Lunteren uit moet zien. Met dit plan zijn al veel enthousiaste dorpsbewoners in een werkgroep aan de slag. In het najaar wordt aan de inwoners van Lunteren gevraagd wat ze van dit plan vinden."

,,Maar dit plan moet ook 'van het papier af'; het moet gerealiseerd worden. Daarvoor is veel ervaring en bestuurlijke kracht nodig. Een breed dagelijks bestuur past bij deze ontwikkeling. Daarom zijn we zeer verheugd dat Herbert Kreuzen en Wilke Dekker zich kandidaat stellen als bestuurslid van de Dorpsraad Lunteren. We kunnen hun ervaringen uitstekend gebruiken!” stelt Lugtenburg.

Wie is Herbert Kreuzen?
Herbert: ,,Ik ben geboren en getogen in Lunteren. Heb gestudeerd aan de Hogeschool Vlissingen, Hogeschool Utrecht en Caledonian University Glasgow. Met mijn technische en bedrijfskundige achtergrond ben ik werkzaam geweest op de grote vaart, engineering kapitaalgoederen bij producenten in Nederland en Italië. In 1986 trad ik in dienst bij BASF als Hoofd Technische Dienst en Engineering en sinds 2000 als Operations Manager, verantwoordelijk voor 3 fabrieken. In 2014 heb ik mijn werkzame leven afgerond met begeleiding van de nieuwbouw van een katalysatorfabriek in China.”

Wie is Wilke Dekker?
Wilke: ,,Ik ben geboren en getogen in Lunteren, 66 jaar oud. Van 1990 tot 2010 heb ik mogen werken voor de gemeente Ede, eerst als lid van de gemeenteraad en vanaf 1998 als wethouder. Na 2011 heb ik de gemeente Renswoude mogen vertegenwoordigen als, eerst waarnemend en later voltijds, burgemeester. In 2014 werd ik getroffen door een zware hersenbloeding, waardoor ik deze mooie functie in 2016 heb moeten neerleggen. Inmiddels ben ik zodanig hersteld dat ik weer voldoende aan het maatschappelijk leven kan deelnemen. Hierbij mag ik mij gesteund voelen door mijn echtgenote en mijn 3 getrouwde kinderen.”

Wat is je motivatie om lid te worden van het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Lunteren?
Herbert: ,,In gesprekken met Sietse Lugtenburg, voorzitter van de Dorpsraad Lunteren, bleek dat er behoefte was aan uitbreiding van het dagelijks bestuur. Met name de ambitie van de Dorpsraad Lunteren om een actievere samenwerking met haar achterban, de Lunterse bevolking, en de Gemeente Ede te realiseren, heeft mij gemotiveerd om mij kandidaat te stellen. De ontwikkelingen rond de voorgenomen uitbreiding van de Stroet, waarvan ik de indruk had dat daarin bestuurlijk niet de juiste weg werd gevolgd, hebben mijn motivatie om mij kandidaat te stellen, versterkt.”

Wilke: ,,Dat ik deel wil uitmaken van het bestuur van de Dorpsraad Lunteren zal lang niet iedereen kunnen begrijpen. Ik wil daarbij graag wat over mijn drijfveren zeggen. Zowel in mijn jonge jaren als nu, gaat Lunteren mij aan het hart. In mijn tijd als wethouder heb ik bestuurlijk aan veel ontwikkelingen in Lunteren mogen bijdragen, zoals de mogelijkheid tot vrij parkeren en de aanleg van de Westzoom. Zoals gezegd, de behoefte om voor - de inwoners van - Lunteren wat te mogen betekenen, is onverminderd groot gebleven. Omdat mijn gezondheid het weer toelaat hoop ik deze behoefte weer te kunnen invullen als medebestuurslid van de Dorpsraad.”

Kun jij meerwaarde leveren aan het dagelijks bestuur?
Herbert: ,,Vanuit mijn functies in het bedrijfsleven neem ik veel bestuurlijke, technische en organisatorische ervaring mee. In die posities had ik te maken met overheidsinstanties op het gebied van vergunningen, inspecties, planologie, etc. De Dorpsraad Lunteren, met de Lunterse bevolking als haar achterban, is per definitie het orgaan voor overleg met de gemeente Ede waaraan ik met mijn ervaring meerwaarde kan leveren.”

Wilke: ,,Naar mijn verwachting kan ik met mijn bestuurlijke kennis in het algemeen en mijn verbondenheid met Lunteren een goede ondersteuning geven aan het bestuur van de Dorpsraad.”

Zijn er specifieke aandachtsvelden waaraan jij aandacht wilt schenken?
Herbert: ,,Er is een convenant opgesteld tussen de gemeente Ede en alle buitendorpen in de gemeente. Een optimale verbindingsfunctie van de Dorpsraad Lunteren tussen de Lunterse bevolking en de gemeente Ede is alleen mogelijk indien partijen zich conformeren aan dat convenant. Mijn aandacht zal erop gericht zijn dat het convenant door alle partijen nageleefd wordt en daarnaast zijn bouwontwikkelingen en planologie mijn aandachtsvelden.”

Wilke: ,,Er zijn diverse planologische ontwikkelingen waaraan ik mijn aandacht wil schenken.”

Heb je al ideeën hoe je dat kunt bewerkstelligen?
Herbert: ,,De enige mogelijkheid om resultaten te behalen, is om als Dorpsraad Lunteren enerzijds een zo breed mogelijke achterban onder de Lunterse bevolking te vertegenwoordigen en anderzijds om een goede onderlinge verstandhouding met de Gemeente Ede te hebben. Bestuurlijke transparantie en vertrouwen zijn daarbij de eerste vereisten. Als voorbeeld noem hierbij de voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein de Stroet. Momenteel zijn er gesprekken gaande tussen de Gemeente Ede, de initiatiefnemers van de voorgenomen uitbreiding van de Stroet en de Dorpsraad Lunteren. De Lunterse bevolking zal binnenkort door middel van een enquête gevraagd worden hun mening uit te spreken over diverse aspecten rond dit voornemen.”

Wilke: ,,Nee nog niet. Daarvoor is eerst nodig dat ik me goed oriënteer op deze planologische ontwikkelingen.”

Hoe ziet Lunteren er over tien jaar uit als het aan jou ligt?
Herbert: ,,Een dorp dat er nog mooier uitziet dan vandaag. Zo min mogelijk hoogbouw, geen verkeerslichten, woonmogelijkheden voor alle inkomensgroepen, veel groenstroken, voldoende (sociale) voorzieningen, ruimte voor ondernemers, geen windmolens of uitgestrekte zonneweides. Kortom, een dorp waar je graag komt of woont."

Sietse Lugtenburg: ,,Om dat voor elkaar te krijgen zou heel Lunteren lid moeten zijn van de Dorpsraad Lunteren. Ik vraag bij deze dan ook aan alle Lunteranen zich gratis aan te melden via dorpsraadlunteren.nl. Het verplicht tot niets maar vergroot wel het draagvlak.”
En met deze oproep van de voorzitter zijn beide nieuwe bestuursleden het roerend eens!

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie