Nieuwe voorzitter Historisch Museum EDE

Overig Deel je nieuws

EDE- Henk Beukhof is per 1 november jl. de nieuwe bestuursvoorzitter van het Historisch Museum Ede. Hij neemt de voorzittershamer over van Jaap Floor die sinds 2013 voorzitter was en statutair aftredend is. Floor kan terugkijken op een periode van zevenenhalf jaar waarin hij leiding heeft gegeven aan het besturen van het Museum met onder andere de verhuizing van het stationsgebouw aan het Museumplein naar Cultura. Ook beschikt het museum sinds 2016 over een goed geoutilleerd depot.

Beukhof is momenteel adjunct-directeur van de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en heeft bestuurlijke ervaring bij diversie instellingen en heeft een sterke binding cultuurhistorie in het algemeen en de Gemeente Ede in het bijzonder. Hij onderschrijft de missie en visie van het museum en zal zich daar ook sterk voor maken.
 

Het Bestuur bestaat nu, naast de nieuwe voorzitter, uit Gerry den Boggende-Dorresteijn, Gilbert Gemert en Lieke de Ruyter de Wildt. Ook de zittingstermijn van mevrouw Den Boggende eindigt eind dit jaar zodat het Bestuur nog op zoek is naar een secretaris.

De Stichting Historisch Museum Ede heeft als doel het exploiteren en beheren van het Historisch Museum Ede. Zij is een van de kernpartners van Cultura Erfgoed. Het Historisch Museum Ede bewaart en ontsluit de verre én recente geschiedenis om het leven van inwoners van de Gemeente Ede en andere bezoekers te verrijken, en hen met zo met elkaar te verbinden. Bewoners, bezoekers en andere (erfgoed)instellingen worden hierbij actief betrokken.

Voor inlichtingen: Henk Beukhof 0651592885

advertentie