Afbeelding
Gemeente Ede

Inzameling bioafval uitgebreid naar alle hoogbouw in Ede

Overig

EDE Het landelijke besluit voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval verplicht per 2021 om bioafval bij huishoudens in te zamelen, tenzij het technisch niet uitvoerbaar is of financieel te kostbaar. Met de goede ervaringen van inzameling van bioafval bij kleine en middelgrote hoogbouw in Ede en de landelijke verplichting, wordt nu ook de inzameling van bioafval in Ede uitgebreid naar alle hoogbouw.

Sinds 2018 wordt inwoners van hoogbouw ook de mogelijkheid geboden om hun bioafval in te zamelen. Hierbij kwamen kleinere hoogbouwcomplexen als eerste aan de beurt. Door de goede ervaringen werd per 2020 de mogelijkheid ook geboden bij middelgrote complexen. 

Nu komen daar 1750 huishoudens in de grote hoogbouw bij. Omdat de invoering van bioafvalvoorzieningen een half jaar duurt, wordt voorgesteld om deze huishoudens eenmalig een tegemoetkoming te geven van 6 euro vanwege hogere restafvalkosten.

ONTHEFFING In Nederland word van oudsher weinig tot geen bioafval bij hoogbouw ingezameld. Op basis van de Wet Milieubeheer konden gemeenten ontheffing aanvragen voor gescheiden inzameling van bioafval bij hoogbouw. Ede heeft in het verleden deze ontheffing aangevraagd voor hoogbouw. Met de invoering van betalen voor restafval per 2018 is Ede gestart met stapsgewijze invoering van gescheiden inzameling van bioafval bij hoogbouw. Kleine appartementencomplexen kunnen gebruikmaken van de gft-kliko’s en die tegelijk met laagbouw aanbieden. 

Middelgrote appartementencomplexen maken gebruik van een GFE-zuil (groente-, fruit-, en etensresten) met pastoegang. Tot nu toe hebben alleen appartementencomplexen met zeven of meer woonlagen én meer dan vijftig huishoudens geen mogelijkheid om gescheiden bioafval in te zamelen. Dit betreft vooral complexen in de wijken Veldhuizen en Ede-Zuid. Daar was de gescheiden inzameling van bioafval nog niet ingevoerd door de kans op slechte kwaliteit bioafval. 

KWALITEIT Inmiddels heeft de ACV Groep voldoende ervaring opgedaan met gescheiden inzamelen van bioafval bij middelgrootte appartementencomplexen in Ede om de volgende stap te kunnen maken. Ook zijn er intussen andere gemeenten die gescheiden bioafvalinzameling aanbieden bij grote hoogbouwcomplexen. 

Er zijn in Ede geregeld vragen gekomen van bewoners van de grote hoogbouwcomplexen om inzameling van bioafval mogelijk te maken. Met dit voorstel wordt volgens het Edese gemeentebestuur tegemoetgekomen aan deze vragen. ,,De kwaliteit van ingezameld bioafval is van groot belang. Inwonersparticipatie is bij de inzameling bioafval noodzakelijk om de kwaliteit te borgen.”

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie