Gemeentehuis Ede
Gemeentehuis Ede SGP-jongeren Ede

Alleen subsidie voor vrijwilligersorganisaties bij jubilea

Overig

EDE De subsidieregeling jubilea verenigingen en instellingen werd zes jaar geleden in Ede door het college vastgesteld. Maar de regeling bleek de laatste jaren niet te voldoen. 

,,Zo konden professionele organisaties niet worden geweigerd. Terwijl de regeling bedoeld was voor jubilea van vrijwilligersorganisaties in de gemeente Ede. Ook organisaties met alleen de standplaats Ede, maar met leden buiten Ede, waren niet te weigeren. ,,Volgens het college zorgt de nieuwe regeling ervoor dat de subsidies bij de juiste doelgroepen terecht komen. 

Het college verleent een eenmalige subsidievoor activiteiten in het kader van de viering van een 25, 50, 75 en 100-jarig jubileum van de desbetreffende vereniging of instelling. Voor subsidie komen in aanmerking in de gemeente Ede gevestigde en werkzame instellingen op het gebied van de amateurkunst, kunst- en cultuurinstellingen, vrijwilligersinstellingen en instellingen op het gebied van de amateursport en recreatie.

De nieuwe subsidieregeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor een professionele organisatie. Georganiseerde activiteiten van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard vallen ook buiten de subsidiepot. Bij een 25-jarig jubileum bedraagt de hoogte van de subsidie 250 euro, bij een 50-jarig jubileum 500euro, bij een 75-jarig jubileum 750 euro en bij een 100-jarig jubileum 1.000euro.

advertentie