Afbeelding
Pixabay

Drinkwatervoorziening in Ede op termijn urgent

22 oktober 2021 om 15:29 Overig

EDE De drinkwatervoorziening in Ede is op middellange termijn, 2040 en verder, urgent. Dat stelt het college in een memo aan de gemeenteraad. De provincie Gelderland zoekt namelijk zogeheten aanvullende strategische voorraden (ASV) grondwater voor de drinkwatervoorziening. 

Gerard van Wijk

Er is een aantal locaties aangewezen dat volgens de provincie geschikt is. Eén hiervan ligt in de gemeente Ede, ten westen van Lunteren, en deels in de gemeente Barneveld. Provinciale Staten nemen naar verwachting in het eerste kwartaal volgend jaar een definitief besluit over de aanwijzing van de ASV gebieden.

VEILIGSTELLING De aanvullende strategische voorraden zijn bedoeld voor het veiligstellen van de drinkwatervoorziening. ,,Dit is nodig omdat de vraag stijgt als gevolg van bevolkingsgroei en economische groei. Ook de klimaatverandering en het steeds intensiever gebruik van de bodem zijn redenen om grondwater te reserveren. Vooralsnog gaat het om reserveringen, nog niet om nieuwe drinkwaterwinningen.” 

De gebieden krijgen ook ,,een zekere bescherming.” Dat kan leiden tot beperkingen voor bepaalde bedrijven of activiteiten, waarbij het gaat om nieuwe bedrijven of activiteiten en niet om reeds bestaande.

WATERVOEREND PAKKET Er is een verschil tussen kwetsbare en niet kwetsbare gebieden. ASV Gelderse vallei is een niet kwetsbaar gebied. ,,De reden hiervoor is dat het tweede watervoerende pakket is aangewezen. Dit pakket ligt onder een scheidende kleilaag op 100 meter beneden het maaiveld. Hierdoor is dit watervoerend pakket minder kwetsbaar voor verontreinigingen van boven.” Het college tekent er bij aan dat het voordeel hiervan is dat er voor bedrijven en inwoners binnen het ASV gebied Gelderse Vallei weinig restricties zijn wanneer dit gebied wordt aangewezen.

VERKENNING ,,Het is niet toegestaan de kleilaag te doorboren die op 100 meter beneden het maaiveld ligt. Dit betekent dat geothermie in het ASV Gelderse Vallei in principe wordt uitgesloten. Bodemenergie en andere grondwateronttrekkingen zijn toegestaan tot de kleilaag op 100 meter diepte. Voor alle graaf- of boorwerkzaamheden dieper dan 3 meter beneden het maaiveld dient een melding te worden gedaan.”

Ede heeft nu één drinkwaterwinning in het Edese Bos, waar de gehele gemeente van afhankelijk is. De vergunningruimte van 3,5 miljoen kubieke meter grondwater per jaar wordt sinds 2016 overschreden. ,,Zo is vorig jaar 3,9 miljoen kubieke meter grondwater onttrokken. Gezien de grote woningbouw opgave waar Ede voor staat, is Vitens gestart met een verkenning naar nieuwe winning mogelijkheden. Het ASV gebied Gelderse Vallei is daarbij een logisch zoekgebied dat door Vitens wordt meegenomen in de verkenning. De verkenning zal een aantal jaren duren voordat een definitieve keuze wordt gemaakt.”

OMGEVINGSVISIE De aanwijzing van het ASV Gelderse Vallei en de zoektocht naar een nieuwe winning door Vitens worden door het college belangrijke ontwikkelingen voor de gemeente Ede genoemd. In de nu op te stellen Omgevingsvisie krijgen deze ontwikkelingen een plek. ,,Hierbij hebben we oog voor de mogelijk negatieve effecten van een grondwaterwinning in de Gelderse Vallei op landbouw en natuur.”

Eerder werd bekend dat de provincie toestemming heeft gegeven aan fruitdrankfabrikant Riedel om 50.000 kubieke meter grondwater te onttrekken uit de grond. Zowel de provincie als de gemeente voorziet geen problemen.

 

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie