Afbeelding
Foto: Pixabay

Thuis veel mogelijk dankzij Wmo-hulp

Partnercontent

De spieren worden minder krachtig, de gewrichten stijver. Wie ouder wordt ervaart het aan den lijve. Toch hoeft een fysieke achteruitgang niet meteen uit te monden in een verhuizing. Dankzij ondersteuning vanuit de Wmo is er thuis veel mogelijk.

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er voor iedereen die financiële ondersteuning nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. Het aantal inwoners van de gemeente Ede dat hulp ontvangt uit de Wmo is de laatste jaren iets toegenomen. In 2020 ondersteunde Ede ruim 6.300 inwoners, blijkt uit de Suite voor het Sociale Domein van de gemeente. Dat is een stijging van zo’n tien procent in drie jaar tijd.

Keukentafelgesprek

Stel: je redt het niet meer zelfstandig thuis, hoe schakel je hulp in? De hulpaanvraag moet worden ingediend bij het Wmo-loket van de gemeente waarin je woont. Het beoordelen van de situatie gebeurt door een Wmo-consulent, de schakel tussen de aanvrager en gemeente. Vaak heeft de consulent een achtergrond in de zorg. De Wmo-consulent schat tijdens een keukentafelgesprek in of, en met welke hulp, zelfstandig thuis wonen mogelijk blijft. Dit gesprek is de basis voor deze inschatting en dus voor de Wmo-indicatie. In de indicatie staan de voorzieningen die de gemeente aanbiedt. Het inhuren van thuiszorg en de aanschaf van hulpmiddelen zoals een traplift zijn twee van de vele opties die de Wmo mogelijk maakt. Een bijdrage vanuit de Wmo kan op twee manieren bij aanvrager belanden: via Zorg in natura (Zin) of het Persoonsgebonden budget (Pgb). Bij Zin is veel van het (regel)werk in handen van de gemeente. Een cliënt kan dan niet zelf bepalen welk merk traplift hij/zij in huis krijgt, of in welke kleur. Die vrijheid is er wel voor wie kiest voor Pgb.

Trainen

De gemeente Ede verwacht dat het aantal senioren van 75+ groeit van 9.500 nu naar rond de 12.000 in 2030. Het aantal inwoners dat een beroep doet op de Wmo zal dus stijgen. Ter compensatie van een verminderde mobiliteit, waardoor bijvoorbeeld traplopen moeilijker wordt, is het voor ouderen belangrijk om voldoende te bewegen. Relatief eenvoudige trainingen - fietsen, wandelen en gerichte evenwichtsoefeningen - kunnen groot voordeel opleveren. Hoe beter in balans, hoe beter de mobiliteit.

Tevreden

Een ruime meerderheid van de Edenaren die Wmo-hulp ontvangt, is daar tevreden over. Dik driekwart gaf tijdens een klanttevredenheidsonderzoek in 2020 aan snel te zijn geholpen. Een nog groter percentage (85 procent) vindt dat zijn/haar zorgen serieus worden genomen. De coronapandemie lijkt niet van invloed te zijn geweest op de tevredenheid over de Wmo-ondersteuning.

advertentie