Afbeelding
Photo by Ather Energy on Unsplash

Helmplicht voor snorscooterrijders komt niets te vroeg

Partnercontent

Bromfietsers zijn reeds verplicht om te allen tijde een helm te dragen wanneer ze zich in het verkeer begeven. Vanaf 1 januari 2023 geldt voor alle snorfietsers een door de Rijksoverheid opgelegde soortgelijke verplichting. De verwachting is dat hiermee het aantal verkeersdoden evenals gewonden aanzienlijk kan worden verlaagd. Verschillende onderzoeken hebben immers reeds aangetoond dat zowel het aantal ernstige als dodelijke hoofdletsels sterk kan worden gereduceerd door het dragen van een helm. 

Helmplicht ook voor snorscooterrijders van cruciaal belang

Dat het dragen van een helm het aantal ernstige hoofdletsels aanzienlijk kan reduceren spreekt voor zich. In eerste instantie heerste evenwel het vermoeden dat dit bij snorscooterrijders rekening houdende met de vaak beperkte(re) snelheden minder noodzakelijk was. Inmiddels is daar verandering in gekomen. Bij nagenoeg alle spoedgevallen die werden geregistreerd onder snorscooterrijders bleek dat het dragen van een helm het letsel veel minder ernstig had gemaakt. Hoofdletsels en kaakbreuken bleken veruit de vaakst voorkomende letsels te zijn.

Gebruik van speed pedelec helm 

Het belang van de helmplicht voor snorscooterrijders staat eigenlijk niet meer ter discussie, in tegendeel. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat diverse partijen evenals snorfietseigenaren hebben aangegeven een motorhelm te zwaar te vinden. Bovendien bleek een dergelijke helm vaak ook te slecht ventilerend voor sommige soorten van snorfietsen. Omwille van deze reden heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat TNO een onderzoek bevolen naar de veiligheid van de zogenaamde speed-pedelec-helm voor deze groep gebruikers.

Na uitgebreid onderzoek door TNO is duidelijk geworden dat snorfietsgebruikers straks inderdaad over de mogelijkheid zullen beschikken om gebruik te gaan maken van deze helm. Het gaat hierbij om een comfortabele, veilige, lichtgewicht helm die in eerste instantie zoals de naam laat vermoeden werd ontwikkeld voor speed pedelec gebruikers. Zij behalen een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. Zij zijn vanaf nu dus in ieder geval niet langer de enige groep die deze helm gebruiken. Op de website https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z07642&did=2021D16879 lees je meer over de resultaten van dit TNO-onderzoek.

Ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje

De helmplicht voor snorscooterrijders kan niet bij iedereen op evenveel begrip rekenen. Menig aantal gebruikers van dit vervoermiddel hekelen dan ook de verplichting. Zij zijn van mening dat het dragen van een helm voor een relatief traag rijdend vervoermiddel als de snorscooter geen vereiste zou mogen zijn. Bovendien hekelen ze daarbij ook het feit dat mensen die rijden met een elektrische fiets op moment van schrijven nog niet verplicht zijn om een helm te dragen. De kans bestaat uiteraard evenwel dat daar in de toekomst nog verandering in zal komen. 

Dat de helmplicht voor snorscooterrijders in de praktijk wel degelijk noodzakelijk is blijkt uit de aanzienlijke reeks ongevallen met snorscooterrijders in Nederland. Een ongeluk lijkt daarbij vaak slechts in een klein hoekje te schuilen. Niet alleen een aanrijding kan namelijk leiden tot letsels. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een persoon die onwel wordt op zijn of haar snorscooter en daar vervolgens mee onderuit gaat. Ook in een dergelijke situatie is het letsel dat ontstaat niet zelden aanzienlijk. Het dragen van een helm kan de impact van zo’n val sterk reduceren. 

Minder verkeersslachtoffers door het volgen van een goede scooteropleiding

Het spreekt voor zich dat de helmplicht niet in één klap alle risico’s zal indekken. Zo kan er worden vastgesteld dat er zich in de praktijk nog te vaak heel wat onduidelijke situaties voordoen. Niet zelden blijken deze het gevolg te zijn van een gebrek aan kennis. Dit benadrukt het belang dat is verbonden aan het volgen van een goede scooter (theorie)opleiding. Een goede kennis zou het aantal verkeersslachtoffers namelijk aanzienlijk kunnen verlagen. Op de website bromo.nl/scooter-rijbewijs-in-1-dag/ede/ kan je in ieder geval een uitstekende cursus terugvinden die het mogelijk maakt om jouw scooter rijbewijs in amper 1 dag te behalen.

advertentie
advertentie