Dringend verzoek aan de politiek naar onderzoek of er een verband is tussen het plots dood neervallen in grote getalle van gezonde dieren e

9 september 2019 om 21:43 Politiek Deel je nieuws

Ede, maandag 9 September

 

Geachte Beleidsmakers, Burgemeester en Wethouders,

 

Is het U bekend dat er recent grote aantallen dieren dood gevonden zijn in de natuur zonder dat de doodsoorzaak is vastgesteld? Zowel de vogels, de muizen en de wilde zwijnen vertoonden geen uiterlijke kenmerken van ziekte. De dieren waren niet vermagerd en zagen er ook al waren ze dood, gezond uit. Er heerst onrust over het mogelijk bestaan van een verband tussen deze sterfte en het testen van het 5G netwerk. 

 

Ik vraag U dringend het volgende te onderzoeken:

-Is er een verband tussen het mysterieuze grote aantal dode wilde zwijnen, minstens 60 op de Veluwe aan de kant van Apeldoorn, en de 5G testen in Apeldoorn? 

-Is er een verband tussen de 147 dode spreeuwen in het Huygenspark in Den Haag en het testen van het 5G netwerk in de nabije Waldorpstraat in Den Haag?

-Is er een verband tussen de grote aantallen dode muizen in Friesland en de 5G testen in Heeg en Sneek?

-Is er een verband tussen het angstige gedrag van koeien in het Friese land en noord/oost Groningen en de 5G testen in Menaldum en Loppersum?

-Is er een verband tussen 5G straling en de opgezwollen amandelen van mensen en van dieren/wilde zwijnen?

 

Dit hoeft geen ingewikkeld onderzoek te zijn. Slechts twee feiten naast elkaar leggen: Wanneer waren de testdagen? Wanneer waren de sterfgevallen?  De kosten van zo'n onderzoek vallen in het niet bij de grote bedragen die er omgaan in de handel van 5G netwerken en alles wat daarmee samenhangt. Zolang dit niet onderzocht is, waarom zou u dan vóór 5G zijn? Tot die tijd is het niet wenselijk dat het 5G netwerk er komt, anders is het niet mogelijk de veiligheid van mens en dier te garanderen. Het kan zijn dat onze koeien, wilde zwijnen, muizen en spreeuwen ons kanariepietje in de mijn zijn. Een indicator van gevaar. Het gaat hier niet om mijngas maar om even onzichtbare straling.

 

Iedere individuele beleidsmaker is verantwoordelijk voor handelen of niet handelen. Net zoals ik mij verantwoordelijk voel om dit onder Uw aandacht te brengen omdat dit grote invloed heeft op volgende generaties. Het gaat er om dat we achteraf nooit kunnen zeggen: “’We hebben het niet geweten.”’ Nú meten is nú weten!  Dat 5G van hogerhand wordt opgelegd, betekent niet dat we dat klakkeloos hoeven te accepteren. Opvallend is dat de stad Brussel zelf geen 5G wenst! Het gaat erom dat we ons nu als gemeente Ede samen sterk maken om met wijsheid naar het 5G vraagstuk te kijken. 

 

Daarnaast vraag ik U openbaar te maken, indien U besluit 5G testen te houden in onze gemeente, waar en wanneer deze zullen plaatsvinden. Als burgers hebben we recht op gedegen onderzoek door onze eigen gemeente en goede communicatie en voorlichting over 5G. Want straling dringt dieper binnen in ons leven dan sigaretten rook.

 

Graag verneem ik binnen 4 weken van U. 

Met vriendelijke groeten,

 

Francisca Wegdam

 

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie