De vlaggen voor het gemeentehuis.
De vlaggen voor het gemeentehuis. Marie-José Eberson

Nieuw beleid en regelgeving vooraf afstemmen met MKB

Politiek

EDE  Het Edese college wil het midden- en kleinbedrijf (MKB) benaderen om een overlegstructuur op te zetten om nieuw beleid en regelgeving vooraf af te stemmen. ,,Rondom het onderwerp regeldruk lopen verschillende trajecten en onze insteek is de MKB-toets in die proceswijzigingen te betrekken", antwoordt het college na schriftelijke vragen van fractievoorzitter Nico van der Poel (SGP).

Gerard van Wijk

MKB-Nederland heeft de gemeenten opgeroepen om in navolging van het kabinet ook lokaal de MKB-toets in te voeren. Deze toets moet ervoor zorgen dat maatregelen en gemeentelijk beleid (beter) uitvoerbaar worden voor kleine en middelgrote bedrijven.

[TOENEMENDE REGELDRUK] ,,Ondernemers klagen steeds meer over toenemende regeldruk. Dit geldt zowel voor maatregelen van de landelijke overheid als van gemeenten. Met name kleinere bedrijven zijn hier veel tijd aan kwijt. Omdat regels vaak niet zijn afgestemd op de praktijk van het MKB - terwijl 98 procent van alle bedrijven tot die categorie behoort - kunnen ondernemers er slecht mee uit de voeten", aldus Van der Poel.

Hij herinnert eraan dat MKB-Nederland samen met regionale en lokale ondernemersverenigingen alle gemeenten een handreiking heeft gestuurd waarmee ze de MKB-toets eenvoudig kunnen invoeren.

[VOORSTEL] Het college laat weten in de tweede helft van dit jaar met een samenhangend voorstel te komen om de toets in de proceswijzigingen te betrekken. Het is nog niet duidelijk wat gedaan gaat worden met de uitkomst van de MKB-toets ,,omdat de toets een doorlopend proces is en individuele reacties afhankelijk zullen zijn van het thema en de concrete situatie."

advertentie