Afbeelding
Gerwin van Luttikhuizen

Waterschap zoekt snel nieuwe plannen tegen droogte

31 juli 2020 om 16:37 Politiek

EDE/REGIO Waterschap Vallei en Veluwe stelt vier ton subsidie beschikbaar aan boeren en andere grondeigenaren die maatregelen treffen tegen droogte en verdroging van de grond. Het gaat dan vooral om maatregelen die ervoor zorgen dat regenwater langer in het gebied wordt vastgehouden.

Wouter van Dijk 

De bedoeling is dat daarmee de grondwaterstand in het gebied verbetert. ,,Want dát is op dit moment van groot algemeen belang'', zegt dijkgraaf Tanja Klip. ,,Hoe meer grondeigenaren water vasthouden, hoe groter het effect. We rekenen op creatieve en innovatieve ideeën van grondeigenaren en we hopen uiteraard dat veel eigenaren gebruik gaan maken van deze regeling.''

Het waterschap benadrukt via deze nieuwe 'regeling watersparen' vooral te zoeken naar concrete voorstellen die op korte termijn te realiseren zijn. Het moet gaan om maatregelen die op wat voor manier dan ook ook bijdragen aan het vasthouden van regenwater en het vergroten van de grondwatervoorraad. De vergoedingen kunnen - onder bepaalde voorwaarden - oplopen tot maximaal 10.000 euro per maatregel.

Droogte is volgens het waterschap een toenemend probleem. Dinsdag meldde deze krant dat het waterschap samen met gemeenten, boeren, landeigenaren, natuurbeheerders en Rijkswaterstaat werkt aan een groot offensief op de langere termijn, omdat met name op de hogere zandgronden zoals de Veluwe periodes van aanhoudende droogte een grotere uitdaging worden.

De afgelopen maand viel er in deze regio gemiddeld dertig tot zeventig millimeter regen, terwijl er volgens het waterschap per week minimaal dertig tot veertig millimeter nodig is om de momenteel lage grondwaterstand aan te vullen. Het waterschap benadrukt richting inwoners van deze regio om zuinig aan te blijven doen met kraanwater.

Op de website www.vallei-veluwe.nl/watersparen staan de subsidieregels.

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie