Afbeelding
Redactie EdeStad

Optreden tegen hakenkruizen op begraafplaatsen

Politiek

EDE Het Edese gemeentebestuur wil kunnen optreden tegen teksten op grafstenen op begraafplaatsen met daarop een opruiende of discriminerende tekst als bijvoorbeeld een hakenkruis.Iets wat vooral speelt in Lunteren.

In de gemeenteraad van 10 september 2020 werden er vragen gesteld over het verbod op aanstootgevende grafbedekking en hoe Ede hieraan invulling verwacht te geven in de toekomst. Ede wil niet langer aanstootgevende grafbedekking verbieden. Wel wil Ede in de verordening een verbod opnemen op grafbedekking die in strijd is met het Wetboek van Strafrecht. ,,Hierbij valt te denken aan grafbedekking die bijvoorbeeld discriminerend of opruiend is of aanzet tot haat tegen bepaalde groepen.

Door aan te sluiten bij het Wetboek van Strafrecht gaan niet meer regels gelden dan nu. Maar het geeft de gemeente wel de mogelijkheid om zelf in te grijpen als op een begraafplaats een gedenksteen is geplaatst met een strafbare inhoud die leidt tot maatschappelijke onrust. Tot dusver zijn er weinig ervaringen met maatschappelijke onrust, die ontstaat naar aanleiding van grafbedekking. Dit geldt ook voor Ede.

In Australië is onlangs een grafsteen verwijderd met daarop een foto van een man die zijn middelvinger opstak. In Nederland heeft de Rooms Katholieke Kerk in het verleden voor een eigenbegraafplaats met succes een procedure gevoerd om een grafsteen te verwijderen waarop eenvleermuis was afgebeeld. 

Ede denkt dat het van belang is dat de gemeente zelf kan ingrijpen als maatschappelijke onrust ontstaat door grafbedekking, die bijvoorbeeld discriminerend is of waarop een hakenkruis is afgebeeld.,,Daarvoor is dit verbod nodig. Van een verbod op aanstootgevende inhoud willen wij bij nader inzien afzien, omdat dat wat aanstootgevend of kwetsend is veel subjectiever van aard is. Wij willen niet treden in persoonlijke normen en waarden en (geloofs)overtuigingen.”

Door Jan de Boer

advertentie
advertentie