Afbeelding
BDUmedia

Veilig centrum Ede blijft discussiepunt

Politiek

EDE Ondernemers en bewoners klagen al een langere periode over een onveilig centrum van Ede. De beweegbare palen die automobilisten moeten tegenhouden die geen ontheffing hebben voor het centrumgebied functioneerden niet. Inmiddels is besloten het kernwinkelgebied af te sluiten met camera’s die automatisch kentekenplaten herkennen in plaats van met fysieke palen.

Gerard van Wijk.

Daar heeft raadslid Arnold Versteeg (SGP) nu schriftelijke vragen over gesteld aan het college. ,,Ede kiest voor een hybride oplossing zodat eventuele wijzigingen in de toekomst makkelijk kunnen worden doorgevoerd. Wij hebben begin van dit jaar aandacht gevraagd voor de veiligheid van publiek en winkeliers indien de fysieke palen verdwijnen. Met de oplossing die het college voorstelt zijn deze zorgen niet weggenomen”, aldus het raadslid. Volgens hem maakt de toegangsverlening door kentekencamera’s het in het kernwinkelgebied voor kwaadwillenden veel makkelijker om dit gebied binnen te rijden. 

,,Handbedienbare klappalen die het college op andere plaatsen wil inzetten hebben enkel een verkeersregulerende werking, maar bieden totaal geen weerstand tegen voertuigen die opzettelijk inrijden op deze klappaaltjes. Het college wil vaste afsluitingen realiseren met zwerfkeien. Op zich een mooie oplossing, maar worden deze afsluitingen dusdanig gerealiseerd zodat voertuigen niet tussen deze zwerfkeien door kunnen rijden? Afsluitingen met behulp van zwerfkeien kunnen geen afdoende weerstand hebben tegen voertuigen die echt een zwaardere aanslag willen plegen dan een ramkraak”, stelt het raadslid.

De prijsstelling, inclusief de jaarlijks terugkerende kosten, doet volgens het raadslid vermoeden dat hier veel ‘lucht’ in zit. Het is overigens niet duidelijk wat in de prijs is meegenomen. Een second opinion is aan te bevelen. ,,De inzet van ANPR-camera’s (een Engelse afkorting) vraagt ook inzet van BOA’s. Dit zijn kosten die voor rekening van de gemeente komen, terwijl de opbrengst van de boetes door het rijk geïncasseerd worden. Hoeveel formatieplaatsen aan BOA’s is hiermee gemoeid?”, wil het raadslid weten.

Arnold Versteeg (SGP)
advertentie
advertentie