Afbeelding
heliflight.nl

Discussies over programmabegroting: oppositie kwaad over opstelling coalitie

Politiek

EDE Elf moties en vijf amendementen. Dat was donderdagavond het resultaat van urenlange discussies, in twee etappes, van de Edese gemeenteraad over de programmabegroting 2021-2024. Niet geheel toevalligerwijs waren de zestien moties en amendementen afkomstig van oppositiepartijen. Alle moties en amendementen werden door het college ontraden, er waren wel wat toezeggingen. Maar aan het slot werden ze allemaal ingetrokken, uit onvrede met de gang van zaken. 

Stephan Neijenhuis (D66) en anderen stelden vast dat zij dit nog nooit eerder hadden meegemaakt. Harry van Huijstee (PvdA) merkte het al op bij de aanvang van de vergadering. ,,De coalitie tegenover de oppositie, het voelt niet alsof we het samen doen. En dat was ons wel beloofd twee jaar geleden, bij het begin van deze raadsperiode.” Burgemeester René Verhulst had op de stoel naast hem een grote Sinterklaastas gedrapeerd, met daarin tekeningen van kinderen uit de gemeente Ede. Tekeningen aan de burgemeester gericht, na een oproep in een landelijk tv-programma. De Sinterklaastas symboliseert volgens de burgemeester niet de begroting. 

GEEN COMPLETE VERANDERING Wethouder financiën Leon Meijer spreekt van een ,,hele mooie begroting.” Verbeteringen op komma´s en punten kan altijd, maar een complete verandering zit niet in de lucht. ,,Geen pijnlijke bezuinigingen. We zitten wel in crisistijd. En tegen degenen die zeggen dat we niet investeren wil ik zeggen: we investeren de komende jaren 270 miljoen euro.” 

DISCUSSIE Veel discussie, weinig vuurwerk. Rasit Görgülü (Demokratische Kiezers Ede) kruiste de degens met wethouder Peter de Pater over het afschaffen van de starterslening. En ook over de tunnel aan de Kerkweg waarin het college niet wil investeren. De SGP vroeg de balustrade in de raadszaal te vervangen. ,,Kortgerokte vrouwen, door het glas zichtbaar, kunnen zich op de verdieping boven het raadsgebeuren wellicht niet op hun gemak voelen.” Ellen Wijnsouw (fractie Wijnsouw) adviseert vrouwen dan een broek aan te doen. De wethouder wilde deze discussie echter op dat moment niet voeren. 

ZWAAISTENEN De meeste aandacht kreeg een motie van Nico van der Poel (SGP) over zwaaistenen. Dat zijn stoeptegels met een vrolijke zwaaihand, waarbij voorbijgangers worden uitgenodigd om te zwaaien naar de bewoner. Deze zwaaistenen zijn in veel gemeenten gemeengoed, als middel om eenzaamheid te doorbreken. Daar worden fracties in Ede het kennelijk ook niet over eens. Na een schorsing van ruim een half uur deelde de oppositie mee alle moties en amendementen in te trekken. Zij voelden zich niet serieus genomen. 

Dat vond de burgemeester jammer. ,,Niet alles is door het college op hoge toon weggewuifd”, aldus de burgemeester. Het ging met name over de toon die de muziek maakte. 

Door Gerard van Wijk

advertentie
advertentie