Afbeelding
Zoogdiervereniging

Gelderse CDA-fractie pleit voor wolvenvrije gebieden

Politiek

EDE De Gelderse CDA-fractie pleit voor het creeren van wolvenvrije gebieden. ,,De noodzaak is hoog. Dit jaar is een recordaantal schapen gedood”, aldus Statenlid Arjan Tolkamp. Hij heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het onderwerp.

,,De wolf blijft een veelbesproken dier in de Gelderse media. Vorige week verscheen nog een overzicht van door wolven gedode schapen”, aldus Tolkamp. ,,Maar we stellen de vragen ook vanwege de eerder gedane toezegging om Provinciale Staten te informeren over nulstand gebieden en corridors.”

Het lijken volgens Tolkamp vooral rondtrekkende wolven te zijn die de meeste slachtoffers maken. ,,We zouden in december 2020 geïnformeerd worden over de mogelijkheden van nulstanden. En ook wil ik graag weten wat er binnen het IPO gedaan is met de aanbevelingen van het rapport van de Wolvencommissie (Commissie Van Geel). Het CDA denkt dat door het beschermen van de wolf in vestigingsgebied en het creëren van nulstand gebieden er een balans is tussen natuur en agrarische activiteit.”

advertentie