Afbeelding
Pixabay

‘Stopzetten uitkering van opgenomen mensen is onwenselijk’

Politiek

EDE Het stopzetten van een bijstandsuitkering van mensen die gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische inrichting is onwenselijk. Dat zeggen de raadsleden Sandra Kooij en Dirjanne van Drongelen (ChristenUnie). In schriftelijke vragen aan het college wordt de vraag gesteld of het college er ook zo over denkt. ,,Wat zijn de ervaringen in de gemeente Ede met het stopzetten van een uitkering en het aanvragen van bijzondere bijstand in dergelijke situaties?”

Mensen die gedwongen worden opgenomen in de psychiatrie lopen het risico dat de gemeente hun bijstandsuitkering stopzet. Volgens de Participatiewet hebben inwoners van wie de vrijheid is ontnomen geen recht op een bijstandsuitkering. Dit is bedoeld voor mensen die gedetineerd zijn, maar sommige gemeenten passen dit ook toe als mensen vanwege psychische problemen gedwongen worden opgenomen. ,,Psychiaters trekken nu aan de bel en noemen deze gang van zaken stigmatiserend en principieel onjuist. Het gaat om mensen die ziek zijn, die een medische behandeling moeten ondergaan.”

,,Om te voorkomen dat deze mensen dakloos worden, biedt de wet de mogelijkheid aan patiënten die gedwongen zijn opgenomen bijzondere bijstand te verstrekken. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld de vaste lasten betalen tijdens de opnameperiode. Maar in de praktijk is dit voor mensen die gedwongen zijn opgenomen heel moeilijk te regelen”, stellen de raadsleden. ,,Ze kunnen vaak niet bij hun papieren en zijn erg verward. Bovendien duurt het een aantal weken voordat gemeenten dergelijke aanvragen toekennen en in de tussentijd lopen de vaste lasten zoals huisvesting en zorgverzekering door.” 

De raadsleden vragen op welke wijze de gemeente gehoor wil geven aan de oproep van organisaties en psychiaters om mensen die gedwongen worden opgenomen op dezelfde manier te behandelen als degenen die zich vrijwillig laten opnemen. ,,Is het college bereid hierover ook in overleg te gaan met de GGZ-instellingen, zodat deze mensen na een gedwongen opname en behandeling niet met extra schulden naar huis terugkeren?” 

advertentie