Afbeelding
Lex van Lieshout

Raadsvragen over levering van drinkwater

Politiek

EDE Het raadslid Nico van der Poel (SGP) trekt bij het college aan de bel over de levering van drinkwater. Omdat waterbedrijf Vitens de provincie Overijssel per brief heeft laten weten dat de levering van drinkwater in groot gevaar komt. Het raadslid wil weten of dit leveringsgevraag zich ook in Ede kan voordoen. 

Gerard van Wijk

Redenen van de onzekere leveringszekerheid in Overijssel zijn meer eenpersoonshuishoudens, warme zomers en aantrekkende industrie waardoor de vraag naar drinkwater in behoorlijk tempo stijgt. Het gaat Vitens met name om nieuwe waterwinlocaties en vergunningen voor bestaande locaties om uit te breiden. Dat hapert omdat er weerstand is bij boeren en omwonenden.

VOLDOENDE DRINKWATER Vitens heeft in de afgelopen jaren nog nooit zoveel drinkwater moeten leveren vanwege droge en hete zomermaanden. ,,Dergelijke zomers werden in de landelijke scenario´s pas voorzien voor 2050, maar zover is het dus nu al. De verwachting is volgens Vitens dat dit vaker gaat gebeuren.” Van der Poel wil in schriftelijke vragen van het college weten of de hoeveelheid drinkwater voldoende is wanneer we dit jaar een hete droge zomer krijgen. ,,Heeft Ede voldoende drinkwater van goede kwaliteit voor de langere termijn en iis de kwaliteit van drinkwater veranderd ten gevolge van extreme weersomstandigheden?”

Vitens produceert circa 360 miljard liter drinkwater voor 5,8 miljoen klanten, in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Friesland en Flevoland. Op 110 winlocaties wordt het water onttrokken uit grondwaterbronnen. Het opgepompte water wordt gezuiverd en vervolgens via een 50.000 kilometer lang distributienet bij de klanten gebracht.

De rijksoverheid vindt drinkwater een eerste levensbehoefte en ,,neemt daarom maatregelen om te zorgen dat er altijd voldoende drinkwater van goede kwaliteit is.” Grondwaterwinningen worden door de provincies beschermd. ,,De rijksoverheid beschermt de nationale grondwaterreserves. Dit zijn extra grondwaterbronnen van nationaal belang die gebruikt worden als een tekort aan drinkwater ontstaat, bijvoorbeeld door klimaatverandering.”

advertentie