PREMIUM ARTIKEL
Lokale journalistiek uit Ede

Ede als paradijs op aarde

Politiek
Foto: Erik Spit
23 mei 2022, 14:22
Gemeentehuis Ede
Gemeentehuis Ede
Analyse
EDE

De gemeenteraad heeft recent de Omgevingsvisie goedgekeurd. In deze visie staat op hoofdlijnen hoe Ede de groei de komende 20 jaar vorm wil geven. Ofwel een integrale langetermijnvisie van de gemeente voor de hele fysieke leefomgeving van haar grondgebied. Het is een verplicht nummer, onderdeel van de Omgevingswet waarvan de invoering met enige vertraging begin volgend jaar voorzien is. Er is door ambtenaren hard aan gewerkt en het is dan ook niet reëel de geschetste visie met enige ironische pennenstreken neer te sabelen. 

Niettemin Edenaren wordt op termijn een paradijs op aarde voorgeschoteld. Je kunt eigenlijk nergens beter wonen en leven dan in Ede. Volgens de betrokken wethouder geeft de visie houvast, het brengt alle ingewikkelde uitdagingen bij elkaar. Als groene gemeente wil Ede het groene kapitaal behouden. De natuur vormt de basis voor de ontwikkelingen. 

TO..

Mail de redactie
Meld een correctie

Deel dit artikel via: