Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Hanny van Eerden

Gemeente heeft geen zicht op illegale geldstromen vakantieparken

Politiek

EDE Het RIEC (regionale informatie- en expertise centra) mag dan hebben laten weten dat over verschillende vakantieparken in Oost-Nederland vermoedens bestaan van criminele investeringen, de gemeente Ede heeft geen gegevens over witwassen en andere criminaliteit.

De gemeente heeft ook geen bevoegdheid tot opsporing van dergelijke delicten, laat het college weten in antwoord op schriftelijke vragen van de ChristenUnie.

ONDERZOEK Het zou op sommige vakantieparken gaan om het op grote schaal witwassen, met reguliere verhuur of het exploiteren, huisvesting van arbeidsmigranten, drugsproductie, illegale prostitutie of opslag van illegale goederen. Ede heeft een onderzoek laten doen op enkele van de tientallen vakantieparken in de gemeente waar dranken en etenswaren worden verstrekt. De bevindingen waren geen aanleiding de aanvragers een vergunning te onthouden, hoewel erbij wordt opgemerkt dat het niet in alle gevallen mogelijk is zicht te krijgen op illegale geldstromen. Dat vraagt fiscale en strafrechtelijke inzet.

,,De gemeente is actief met het controleren van de Edese vakantieparken en heeft daarvoor verschillende grondslagen. Het betreft onder meer bouwvoorschriften (inclusief brandveiligheid), bestemmingsplan, milieuvoorschriften, permanente bewoning, illegale prostitutie en horeca-exploitatie. De controles op de bedrijfsvoering betroffen de controle op de dagelijkse operationele bedrijfsvoering in het kader van deze grondslagen. Deze controles hebben niet het karakter en de reikwijdte van een strafrechtelijk onderzoek. Dat valt buiten de bevoegdheden van de gemeente. Andere partijen zoals de FIOD en de belastingdienst zijn de aangewezen partijen om dergelijke controles uit te voeren.”

Door Gerard van Wijk

advertentie
advertentie