Afbeelding
Wijkagenten Lunteren

Gratis rijbewijs na volgen cursus alcoholpreventie

Politiek

EDE  De gemeenteraad van Ede heeft in haar laatste raadsvergadering voor het zomerreces donderdagavond met ruime meerderheid een motie van SGP en andere partijen omarmd, waardoor jongeren die hun rijbewijs hebben gehaald, deze gratis kunnen afhalen als zij een cursus alcoholpreventie hebben gevolgd. Het college is gevraagd een voorstel uit te werken en dit in het derde kwartaal dit jaar aan de raad voor te leggen.

Achtergrond van voorstel is dat het aantal verkeersslachtoffers met name in het buitengebied van de gemeente Ede onder jongeren groot is. ,,Er is een link tussen de verkeersongevallen en bovenmatig dan wel overmatig alcoholgebruik. Deze jongeren zijn veelal beginnend bestuurder.” De initiatiefnemers wijzen erop dat in verschillende gemeenten beleid is om jongeren, beginnend bestuurders, de gevolgen te laten zien door hen een cursus alcoholpreventie te laten volgen in ruil voor het gratis ophalen van het rijbewijs. 

Bewustwording, zo wordt gedacht, vindt plaats door beginnende bestuurders te laten ondervinden wat alcohol met je doet in het verkeer en dat kan bijdragen aan het terugdringen van verkeersongevallen waarbij alcohol mede de oorzaak is van het ongeval. Het college kan zich vinden in dit voorstel.  

Door Gerard van Wijk

advertentie
advertentie